• :
  • :

MTTQ Việt Nam phường Duy Tân vận động, tiếp nhận, thăm và tặng quà Các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Kon Tum

Hưởng ứng Thư kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” của MTTQ các cấp. Thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Duy Tân đã xây dựng kế hoạch, vận động cán bộ, công chức, Nhân dân tích cực tham gia phòng, ...
Video Clip