• :
  • :

Hội nghị lấy ý kiến, kiến nghị của các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện Kon Plông 6 tháng đầu năm 2024

Chiều ngày 17/6, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Kon Plông đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến, kiến nghị của các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện về những ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, ...

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ngọk Tem, huyện Kon Plông với nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của cấp uỷ, sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ngọk Tem đã phối với các tổ chức chính trị - xã hội thực ...

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ngọc Hồi lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029

Trong hai ngày 30-31/5, tại Hội trường UBND huyện Ngọc Hồi, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi, đã tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029. Quang cảng Đại hộiDự và chỉ đạo đại hội có các đồng ...

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ia H’Drai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 30/5, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia H’Drai, đã tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029. Quang cảnh Đại hộiVề dự và chỉ đạo đại hội có các ...

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đăk Tô lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Trong hai ngày 28 và 29/5, tại Hội trường huyện Đăk Tô, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đăk Tô đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.Quang cảnh Đại hộiĐến dự và chỉ đạo Đại hội có các ...

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Kon Tum lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 24/5, tại Hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Ủy ban MTTQ thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029.Đến dự và chỉ đạo Đại hội có ...

Sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”

Sáng ngày 14/3 tại Hội trường 24/3 huyện Đăk Hà, Huyện ủy Đăk Hà tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” ...

Sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”

Sáng ngày 14/3, tại hội trường 19/5 Thường trực Huyện ủy Sa Thầy tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền ...

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Măng Cành, huyện Kon Plông lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Sáng ngày 12/3, tại Hội trường UBND xã Măng Cành, huyện Kon Plông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Măng Cành đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị được MTTQ Việt Nam huyện Kon ...

Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, khoá VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư “về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029”. Ngày 06/03, tại Hội trường Uỷ ban Nhân dân Thị ...

Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ngày 06/3 tại Nhà văn hóa xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Đăk Ngọk tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đăk Hà chọn Đại hội điểm trên địa bàn ...

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quang Trung tổ chức Hội nghị ký kết thi đua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch 245/KH-MTTQ-BTT ngày 26/01/2024 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố về triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thành phố Kon Tum năm 2024; ...

Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum Khoá XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thực hiện Kế hoạch số 412/KH-MTTQ-BTT, ngày 18/7/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh “về tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 ...

Ký kết giao ước thi đua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-MTTQ-BTT, ngày 08/02/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum về tiếp tục triển khai Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn ...

Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai, Khoá III, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư “về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029”. Ngày 28/02, tại Hội trường Uỷ ban Nhân dân xã Ia ...
Video Clip