• :
  • :

Lễ trao Quyết định công nhận nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số Cho thôn 2, (làng Kon Gol 1) xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy

Sáng ngày 15/11, tại UBND xã Đắk Pne, huyện Kon Rẫy, đã lọng trọng tổ chức Lễ trao Quyết định công nhận thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 cho thôn 2, (làng Kon Gol 1), xã Đăk Pne.Quang cảnh buổi lễTham dự ...
Video Clip