Hào khí Cách mạng tháng Tám - Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, Bài học lớn trong thời đại ngày nay

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là kết quả một quá trình đấu tranh lâu dài, kiên cường, bất khuất của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; được tôi luyện trong thử thách gian khổ, trong máu lửa đấu tranh; ...

Anh Trần Văn Dũng vượt khó làm giàu

Có dịp công tác về huyện, được các anh ở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đắk Hà đưa chúng tôi đến thăm vườn cây ăn quả của anh Trần Dũng 48 tuổi, ở thôn 7, xã Ngọc Wang, huyện Đắk Hà là một trong những người biết áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản ...

20 năm thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Kon Plông

Kon Plông là huyện miền núi, là cửa ngõ phía Đông Bắc của tỉnh Kon Tum, huyện có 09 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 8 xã và 1 thị trấn). Dân số trên địa bàn huyện có 7.557 hộ dân, trong đó có 6.497 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), (chiếm tỷ lệ ...

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) Tư tưởng Hồ Chí Minh về Thương Binh, gia đình Liệt sỹ

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bác Hồ kính yêu của chúng ta là một nhân cách lớn về lòng nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu hết mực vì con người. Sinh thời Bác luôn quan tâm đến tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, mọi giới, mọi thành phần ...

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững

Chiều ngày 08-6, tại Hội trường Ngọc Linh - thành phố Kon Tum; Tỉnh uỷ Kon Tum đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), làm cho đồng bào DTTS vươn lên ...

Kỷ niệm 111 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước: Vài điều suy nghĩ về giá trị qua câu chuyện “Hai bàn tay”

Như chúng ta đã biết, sau một thời gian dạy học ở trường Dục Thanh (Phan Thiết, Bình Thuận), Bác Hồ đi vào Sài Gòn, để thực hiện hoài bão ước mơ của mình, đó là ra đi tìm đường cứu nước. Sau một thời gian sinh sống ở đây, Bác đã gặp được anh Lê và ...

Một số nội dung triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Nhằm đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên tuyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong hệ thống MTTQ Việt Nam các tổ chức thành viên các cấp về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; ...

Công bố kết quả nhiệm vụ Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai kỳ đầu tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020

Thực hiện đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, Cổng Thông tin điện tử tỉnh công bố kết quả nhiệm vụ Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai kỳ đầu tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020. Sử dụng đất bền vững, tiết kiệm, có hiệu quả thích ...
Video Clip