• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khắc phục hạn chế, yếu kém và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng ngày 30 tháng 10, trong phiên họp trực tiếp của Quốc hội đánh giá về tình hình tổ chức triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Ông Phạm Đình Thanh – Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã phát biểu đề xuất Chính phủ và các Bộ ngành liên quan Khắc phục hạn chế, yếu kém và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

 Qua giám sát một số Dự án, tiểu dự án nội dung, thành phần của chương trình mục tiêu quốc gia có sự trùng lặp về mục tiêu, nội dung, đối tượng thụ hưởng đã gây lúng túng trong quá trình thực hiện, ảnh hưởng đến việc thực hiện giải ngân vốn của các chương trình; theo báo cáo việc giải ngân vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia còn rất thấp, đề xuất Chính phủ và các Bộ ngành liên quan Khắc phục hạn chế, yếu kém và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Thứ nhất, về nội dung trùng lặp các dự án chương trình cụ thể như: dự án thuộc nhà ở thuộc dự án chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; các nội dung trùng lặp nêu trên cần phải được tích hợp để tổ chức thực hiện tại một chương trình cụ thể. Đồng thời cần phải có hướng dẫn cụ thể hơn về cơ chế lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia để giúp cho các địa phương thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Thứ hai là hiện nay nhiều hộ dân ở các xã được xếp là xã vùng I (xã đạt nông thôn mới) nhưng đời sống của họ thực sự còn gặp khó khăn, không tiếp tục được hưởng các chính sách ưu tiên hỗ trợ về nhà ở, y tế và giáo dục nguy cơ tái nghèo rất cao, nếu Nhà nước không sớm có chính sách phù hợp để tiếp tục hỗ trợ cho họ thì mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội cải thiện rõ rệt đời sống người dân được xác định tại chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khó có thể đạt được.

Thứ ba, quy định về tỉ lệ nguồn vốn đối ứng thuộc trách nhiệm của địa phương khi thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia hiện nay đang tạo áp lực rất lớn đối với tỉnh nghèo khó khăn về nguồn thu, cần được tính toán, điều chỉnh phù hợp hơn nhằm giúp cho các địa phương, nhất là các tỉnh nghèo để có đủ khả năng thực hiện.

Thứ tư là về năng  lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là cấp xã, trong quá trình triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia có nhiều xã cán bộ công chức được giao nhiệm vụ nhưng không hoàn thiện được hồ sơ các dự án thuộc trách nhiệm của cấp mình, phải nhờ đến cấp huyện và cấp tỉnh để hoàn thành, vấn đề này đề nghị tăng cường tập huấn, bồi dưỡng giúp cho họ hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhưng về lâu dài phải có giải pháp căn cơ để xây dựng cho được đội ngũ cán bộ, công chức thực sự có năng lực, trách nhiệm đủ sức hoàn thành tốt  nhiệm vụ trên từng cương vị công tác, cấp nào phải phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành 100% công việc của cấp mình, khắc phục tình trạng cấp trên làm thay nhiệm vụ của cấp dưới như thực tế ở một số địa phương hiện nay./.

Xuân Châu


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip