• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Chiều ngày 11/10, tại Hà Nội Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTĐN trong tình hình mới”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác TTĐN chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo công tác TTĐN Trung ương và hơn 2.000 đại biểu tại 63 điểm cầu trong cả nước.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có các đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Lạc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện Thường trực Huyện ủy, Thành ủy.         

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo Trung ương quán triệt các nội dung: Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về chiến lược phát triển TTĐN giai đoạn 2010 - 2020; Nội dung cốt lõi và hướng dẫn triển khai Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTĐN trong tình hình mới; Nâng cao hiệu quả công tác TTĐN Đảng và TTĐN nhân dân trong tình hình mới; Cục diện thế giới, khu vực và những vấn đề đặt ra đối với công tác TTĐN trong tình hình mới; Dự thảo Đề cương Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTĐN trong tình hình mới; Công tác TTĐN trong lĩnh vực quốc phòng góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc từ sớm, từ xa; Công tác TTĐN góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, thông tin xấu, độc, nhất là trên lĩnh vực không gian mạng; Công tác TTĐN góp phần xây dựng ngành công  nghiệp văn hóa, lan tỏa giá trị, bản sắc, văn hóa Việt Nam tới cộng đồng quốc tế; Các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác TTĐN của các cơ quan đại diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban Chỉ đạo công tác TTĐN trong những năm qua, cũng như nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí nêu rõ, công tác TTĐN giúp các tầng lớp Nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế hiểu rõ, tin tưởng và đánh giá cao thành tựu phát triển của đất nước. Công tác TTĐN tiếp tục góp phần khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế, quảng bá hình ảnh Việt Nam độc lập, tự chủ, giàu bản sắc văn hóa, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo và các lực lượng làm công tác TTĐN tiếp tục quán triệt chủ trương tăng cường TTĐN và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ truyền thông mới, mạng xã hội trong TTĐN, đấu tranh dư luận.

Đồng chí nhấn mạnh, cần phát huy vai trò quan trọng của công tác TTĐN trong công tác chính trị tư tưởng, đối ngoại, như tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác TTĐN, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước, ý thức chấp hành pháp luật; tiếp tục thực hiện tốt các cơ chế, chính sách liên quan; khắc phục có hiệu quả hạn chế, bất cập trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, phân công trách nhiệm, phối hợp, trao đổi thông tin, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong công tác TTĐN. Tích cực đổi mới công tác TTĐN theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, sát thực tiễn, phù hợp với nhu cầu trao đổi, tiếp cận thông tin của các đối tượng khác nhau; phối hợp hài hòa, linh hoạt giữa đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân. Tiếp tục mở rộng việc sử dụng các ngôn ngữ phổ biến và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong TTĐN.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của các bộ, ban, ngành của Trung ương và địa phương trong triển khai công tác TTĐN. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, trong đó chú trọng tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ, nâng cao hình ảnh quốc gia, dân tộc cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức TTĐN; tập trung giới thiệu, lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng quốc tế về lịch sử truyền thống, văn hóa, những thành tựu của công cuộc đổi mới cùng các hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam vươn ra thế giới. Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá, các giá trị tiến bộ của nhân loại... đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin trong nước. Tăng cường lồng ghép TTĐN trong các hoạt động tuyên truyền, báo chí, xuất bản, du lịch, các hoạt động quốc tế tại Việt Nam. Đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch của các thế lực thù địch.

Quan tâm nâng cao chất lượng nguồn lực làm công tác TTĐN, cụ thể, tăng cường nguồn lực Nhà nước, khuyến khích, động viên các nguồn lực xã hội cho công tác TTĐN, nhất là nguồn lực dành cho hoạt động của các cơ quan trực tiếp làm công tác TTĐN. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác TTĐN bảo đảm có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực, trình độ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ trong các ngành, lĩnh vực liên quan đến TTĐN.

Đồng chí nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; ở trong nước, kinh tế - xã hội đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Ban Chỉ đạo công tác TTĐN Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức bài bản, chủ động, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả công tác TTĐN trong cả nước. Công tác TTĐN đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, đối ngoại của Đảng toàn diện, khách quan, cân bằng. Phương thức, hình thức thông tin đa dạng. Các phương thức truyền thông mới được ứng dụng hiệu quả. Công tác TTĐN góp phần duy trì và tiếp tục thúc đẩy luồng tin tích cực về Việt Nam của dư luận quốc tế./.

                                                                     Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Bình


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip