• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022; Triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 29/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022; Triển khai nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 Dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố.

Trong năm 2022, công tác Tuyên giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu cấp ủy tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Đồng thời, ban hành các văn bản hướng dẫn việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Công tác giáo dục lý luận chính trị (LLCT) được các đơn vị, địa phương thực hiện thường xuyên, tích cực. Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và Trung tâm chính trị huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Trong năm, đã mở 149 lớp đào tạo, bồi dưỡng LLCT, chuyên môn, nghiệp vụ cho gần 9.000 cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, trong năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thường xuyên phối hợp, đôn đốc đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội (DLXH) cấp tỉnh và Ban Tuyên giáo cấp huyện nắm bắt DLXH để tổng hợp, báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy định kỳ hàng tuần; tổ chức điều tra DLXH và phối hợp với Viện nghiên cứu DLXH, Ban Tuyên giáo Trung ương điều tra về tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Về triển khai nhiệm vụ năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tiếp tục tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo đầy đủ, kịp thời; tuyên truyền sâu rộng về kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023); tham mưu triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chuyên đề năm 2023; tích cực tham mưu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc; tăng cường công tác thông tin đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương sự nổ lực của hệ thống Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã đạt được những kết quả trong năm 2022. Đồng chí đề nghị trong năm tới, hệ thống Tuyên giáo các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “về  đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao hơn nữa chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, chất lượng tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; theo dõi, nắm chắc tình hình DLXH, tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân; nhận diện, đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, thủ đoạn chống phá, các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng. Tăng cường định hướng DLXH trước những vấn đề mới, vấn đề nhạy cảm, phát sinh; Đối với công tác thông tin đối ngoại, làm tốt công tác đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; chú trọng tăng cường, nhằm ngăn chặn kịp thời những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tham mưu cho cấp ủy xử lý kịp thời các vấn đề tư tưởng, bức xúc, nổi cộm trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên theo dõi, định hướng các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; kịp thời nắm bắt, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin báo chí phản ánh liên quan đến tỉnh, không để các thông tin phản ánh một chiều, không đúng sự thật, tạo dư luận không tốt về địa phương. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có năng lực chuyên môn.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Quốc Huy nhấn mạnh: Ban Tuyên giáo các cấp, các ngành cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh; căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hiệu quả hơn, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chủ động tham mưu, làm tốt công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện diễn ra trong năm của đất nước, của dân tộc như, kịp thời nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và DLXH của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh để tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhạy cảm được dư luận quan tâm./.

                                                           Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Bình


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip