• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy hiệu quả từ phong trào thi đua Dân vận khéo trên địa bàn huyện Kon Rẫy

Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” do cấp trên phát động, với phương châm “gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân”. Trong thời gian vừa qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Kon Rẫy đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn của địa phương. Phong trào đã thực sự đổi mới về nội dung và hình thức, qua đó nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác dân vận. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động (CVĐ) do MTTQ Việt Nam và các cấp phát động; nhất là CVĐ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”CVĐ “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) , làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”; tăng cường lãnh đạo, tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn huyện.

Đ/c Đinh Thị Anh-UVBTV, Trưởng ban DV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện tuyên truyền về CVĐ làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững tại xã Đăk Pne

Kết quả triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm, giải quyết có hiệu quả hơn những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; tăng cường đối thoại, tiếp xúc với Nhân dân giải quyết kịp thời các vấn đề mới nảy sinh ngay tại cơ sở; đồng thời tiếp nhận góp ý của Nhân dân, công khai “đường dây nóng”, phân công trách nhiệm giải quyết, trả lời phản ánh, kiến nghị chính đáng của Nhân dân; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân thực hiện giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS, cốt cán trong tôn giáo. Từ đó nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng được nâng lên.

Các mô hình “Dân vận khéo” tiếp tục được lan toả, có tác động tích cực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, quốc phòng - an ninh được giữ vững, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đến nay, toàn huyện đã đăng ký xây dựng và duy trì nhiều mô hình tập thể và cá nhân hoạt động phong phú, trên các lĩnh vực như: kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Có 25 mô hình kinh tế, 10 mô hình trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, 05 mô hình về quốc phòng - an ninh và 12 mô hình về xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, nhân rộng những mô hình, điển hình có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, chuyển đổi những mô hình không phù hợp, không hiệu quả; kịp thời tham mưu đề xuất cấp ủy biểu dương kịp thời các mô hình, điển hình“Dân vận khéo”.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã thu hút nhiều tập thể, cá nhân tham gia và thu được nhiều kết quả tích cực, tạo ra động lực quan trọng thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với các cấp ủy Đảng và chính quyền.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” tập trung vào các nhiệm vụ sau:

Tổ chức quán triệt Kế hoạch số136-KH/HU, ngày 25/7/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 21/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh” đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng trong toàn huyện. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” cùng với các phong trào thi đua yêu nước khác; tập trung triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng bộ huyện lần thứ XIX, gắn với triển khai thực hiện Chương trình số 62-CTr/HU, ngày 08/10/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) trong đó có Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Tăng cường đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, trên cơ sở làm tốt công tác dân vận của Đảng, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng và nhân rộng ngày càng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội một cách thiết thực, hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận của các cấp chính quyền nhằm phát huy dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kịp thời phổ biến chính sách, pháp luật đến với Nhân dân; xây dựng phong cách người cán bộ, công chức, viên chức “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; phong trào thi đua “Dân vận khéo”; thực hiện hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong những năm tiếp theo./.

c Đinh Thị Mỹ Hảo – PBT Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Đăk Pne

 

                                                                                   Bài, ảnh: Nguyễn Thị Qúy

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip