• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kon Rẫy giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thực hiện Chương trình công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kon Rẫy năm 2023. Trong 03 ngày, từ ngày 25-27/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức giám sát việc xác định đối tượng thụ hưởng các dự án thuộc Chương trình MTQG về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của huyện năm 2023 tại 06 xã Đắk Pne, Đắk Ruồng, Tân Lập, Đắk Tờ Re, Đắk Tờ Lung và Đắk Kôi. Đây là một nhiệm vụ quan trọng của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong việc giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện; từ đó kịp thời phát hiện những sai phạm và hạn chế để kiến nghị, sửa đổi, bổ sung trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình.

 

 

Quanh cảnh buổi giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG

về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS tại xã Đăk Pne

Đoàn giám sát do đồng chí Huỳnh Minh Trung - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm trưởng đoàn; tham gia đoàn giám sát còn có đại diện Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện, lãnh đạo Ban tư vấn Dân chủ - Pháp luật của MTTQ Việt Nam huyện và lãnh đạo các ngành đoàn thể của huyện, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã nơi đoàn đến giám sát.

Tại các buổi làm việc, Đoàn giám sát đã lắng nghe đại diện UBND các xã nơi được giám sát báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022 tại địa phương; nghiên cứu tài liệu, văn bản do đơn vị ban hành, thảo luận, làm rõ những nội dung cần giám sát. Đồng thời hướng dẫn các đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và tổng hợp những kiến nghị để gửi đến các cấp, các ngành để sớm được giải quyết.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Minh Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức, triển khai thực chương trình của các địa phương, nhất là công tác giải ngân nguồn vốn. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, Đảng viên và người dân về ý nghĩa, mục đích, mục tiêu của chương trình; chú trọng tập huấn, chuyên môn, nghiệp vụ trong đội ngũ cán bộ đảm nhận thực hiện chương trình; quy trình tổ chức các khâu lập kế hoạch, điều chỉnh, triển khai chương trình phải đảm bảo công khai, minh bạch; chú trọng khâu phân bổ, quản lý nguồn lực đúng quy định và thẩm quyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai chương trình; củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo chương trình.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Một số dự án thành phần chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện; việc huy động nguồn lực xã hội để thực hiện các dự án, tiểu dự án trên địa bàn vùng DTTS và miền núi gặp rất khó khăn; đóng góp của người dân, cộng đồng còn hạn chế. MTTQ các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản triển khai thực hiện Chương trình MTQG về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, nhằm tạo sự thống nhất cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời nắm chắc việc triển khai các chương trình, dự án đầu tư ở vùng đồng bào DTTS ở địa phương hằng năm để chủ động xây dựng kế hoạch giám sát và tổ chức giám sát ngay từ khi bắt đầu triển khai chương trình; cần lựa chọn nội dung giám sát phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và tiến độ đầu tư; phát huy vai trò của người dân và cộng đồng trong giám sát thực hiện chương trình./.

                                                                          Tin, ảnh: Nguyễn Thị Quý


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip