• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Kon Tum lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 24/5, tại Hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Ủy ban MTTQ thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Kon Tum; Trần Lạc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND thành phố Kon Tum; lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể của thành phố; cán bộ lão thành cách mạng của thành phố qua các thời kỳ và 167 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh Đại hội

Đại hội đã nghe Báo cáo tổng kết công tác Mặt trận thành phố nhiệm kỳ 2019-2024; Phương hướng nhiệm vụ, chương trình phối hợp thống nhất hành động nhiệm kỳ 2024-2029. Báo cáo nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của MTTQ Việt Nam thành phố Kon Tum đã sáng tạo trong tập hợp lực lượng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tích cực tuyên truyền, vận động và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, chăm lo củng cố và nâng cao hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, khắc phục mọi khó khăn trong hoạt động của Mặt trận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Mặt trận trong giai đoạn mới.

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, được sự quan tâm của Thường trực Thành ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự phối hợp thống nhất hành động chặt chẽ của UBND thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội; MTTQ Việt Nam thành phố đã đa dạng hóa các hình thức vận động tập hợp, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội; vận động các tầng lớp Nhân dân các dân tộc phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”“Ngày vì người nghèo”“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… được triển khai sâu rộng, đem lại nhiều kết quả thiết thực trong đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng thành phố Kon Tum ngày càng giàu đẹp, văn minh và tiến bộ.

Đến nay trên địa bàn thành phố đã có 11/11 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; có 02 thôn đạt Nông thôn mới kiểu mẫu, 05 thôn đạt chuẩn Nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 27/5/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 08-KL/TU, ngày 24/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương triển khai CVĐ “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn thành phố, đến nay đã 12.291/12.291 số hộ đồng bào DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm, bỏ các hủ tục lạc hậu, không trông chờ ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững  12.145/12.291 hộ đạt 98,8%, tăng 48,1% so với năm 2021.

Trong nhiệm kỳ Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố đã huy động được 2.406.961.661 đồng; hỗ trợ xây dựng 45 căn nhà đại đoàn kết với mức hỗ trợ từ 30-50 triệu đồng/01 căn; mua bảo hiểm y tế cho hộ nghèo 50 triệu đồng; hỗ trợ mua bò sinh sản cho 05 hộ nghèo 75 triệu đồng; ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do bão lụt gây ra với số tiền 840.278.000 đồng; tiếp nhận, ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền 2.161.397.000 đồng.

Phương hướng nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2024- 2029, phấn đấu xóa hết nhà tạm cho hộ nghèo và giảm hộ nghèo trên toàn thành phố; 100% khu dân cư được tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; 100% hộ gia đình đăng ký thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; hằng năm có trên 80%  hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa” và 80% khu dân cư thôn, làng, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn “Khu dân cư văn hóa”...; 100% xã, phường xây dựng Trang cộng đồng Fanpage đi vào hoạt động hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Kon Tum; đồng chí Trần Lạc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực, thành tích của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố lưu ý, trong nhiệm kỳ mới, MTTQ Việt Nam thành phố cần thực hiện đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận, trong đó đặc biệt chú trọng phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia giám sát và phản biện xã hội trên tất cả các lĩnh vực, đời sống, văn hóa - xã hội; không ngừng củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở, phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Bí thư Thành ủy thành phố Kon Tum phát biểu tại Đại hội

 

Đồng chí Trần Lạc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

phát biểu tại Đại hội

Lãnh đạo tỉnh và thành phố đều nhấn mạnh: trong nhiệm kỳ tới, thành phố còn phải đương đầu với không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải có sự chung sức, chung lòng, phát huy sáng tạo và trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó có vai trò rất quan trọng của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp. Đặc biệt quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của Nhân dân để báo cáo định kỳ với Đảng và chính quyền các cấp, làm cơ sở quan trọng trong định hướng hoạt động của MTTQ Việt Nam; về đổi mới phương thức hoạt động, MTTQ Việt Nam thành phố cần phối hợp chặt chẽ, có chương trình, kế hoạch thống nhất hành động với các tổ chức chính trị - xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để thực hiện mọi nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Kon Tum

khóa XIII, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt nhận nhiệm vụ

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã hiệp thương cử 62 vị đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố vào Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khoá XIII, nhiệm kỳ 2024-2029, tăng 01 vị so với nhiệm kỳ 2019-2024; cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm có 43 vị. Trong đó: có 11 đại biểu đương nhiên và 05 đại biểu chỉ định và 27 địa biểu do Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố hiệp thương cử.

Tại phiên họp thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khoá XIII; Đồng chí Hà Đường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XII được Đại hội tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Thành phố khóa XIII, nhiệm kỳ 2014-2029; đồng chí Đinh Thị Hoa, Y Geo - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XII, được tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XIII, nhiệm kỳ 2024-2029; đồng chí Nguyễn Trọng Anh Hóa được cử giữ chức Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XIII, nhiệm kỳ 2024-2029./.

                                                                                 Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Bình


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip