• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy tinh thần đoàn kết trong đồng bào các Dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum

 

Ngày này, cách đây đã tròn 76 năm, ngày 19/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Danh nhân Văn hóa thế giới, đã gửi bức thư đến Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số miền Nam họp tại Plei Ku:

“Cùng các đồng bào dân tộc thiểu số!

Hôm nay đồng bào khai hội, sum họp một nhà, thật là vui vẻ.

Tiếc vì đường sá xa xôi, tôi không đến dự hội được.

Tôi tuy xa, nhưng lòng tôi và Chính phủ vẫn gần gũi đồng bào...”

Mỗi lời dạy trong thư của Bác đã đi vào trong mỗi tiềm thức của con người chúng ta, nó đã gây xúc động bao lòng người, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS). Bức thư còn là một tình cảm sâu nặng của Bác Hồ đối với đồng bào các DTTS miền Nam nói chung và đồng bào các DTTS ở Kon Tum nói riêng. Mặc dù khi đó, Bác còn bận trăm công nghìn việc, nào phải đương đầu với thù trong, giặc ngoài của một đất nước vừa giành được độc lập tự do từ bàn tay của bọn thực dân xâm lược; nào phải đương đầu với thiên tai hạn hán, lũ lụt. Bác và Chính phủ đang tập trung ra sức lãnh đạo Nhân dân vượt qua bao thử thách, khó khăn; chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm nhằm để đem lại cơm no, áo ấm và hạnh phúc cho Nhân dân, nhưng Bác đã không quên gửi thư đến Đại hội đại biểu các DTTS Miền Nam.

Trong thư Bác viết: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”.

Người đã khẳng định: “…Giang sơn và Chính phủ là giang sơn và Chính phủ chung của chúng ta. Vậy nên tất cả dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta, để ủng hộ Chính phủ ta”. Người nhấn mạnh: “Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Chúng ta quyết góp chung lực lượng lại để giữ vững quyền tự do, độc lập của chúng ta”.

Thấm nhuần tư tưởng lời dạy của Người, trong suốt 76 năm qua, đồng bào các DTTS ở tỉnh Kon Tum luôn sống đoàn kết, gắn bó lâu đời giữa các dân tộc, đoàn kết trong lao động và chiến đấu chống giặc ngoại xâm, đã góp phần lập nhiều thành tích to lớn trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, cũng như các thế lực thù địch khác để giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Sau ngày Miền Nam được hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, giang sơn thu về một mối, đồng bào các DTTS ở tỉnh đã cùng nhau chung sức chung lòng, bắt tay vào công cuộc xây dựng lại cuộc sống mới và bảo vệ Tổ quốc trên quê hương của mình.

Với đặc thù là một tỉnh miền núi, đồng bào các DTTS chiếm 53%, trình độ dân trí thấp, phương thức sản xuất canh tác lạc hậu, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, chính quyền ở địa phương và sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của đồng bào các dân tộc; trong những năm qua, nhất là sau gần 36 năm đổi mới đất nước và gần 30 năm, ngày tái lập lại tỉnh (12/8/1991) đến nay, đời sống của đồng bào các DTTS trong tỉnh đã được cải thiện và nâng lên đáng kể, diện mạo nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS ngày càng thay đổi rõ nét. Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi được đồng bào tích cực hưởng ứng, tạo nên phong trào quần chúng mạnh mẽ. Hầu hết các vùng, miền trong tỉnh bà con đã biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thâm canh, dần từng bước thay thế các loại giống cũ của địa phương năng suất thấp và đưa các loại giống cây, con mới có năng suất cao vào sản xuất để tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.

Thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, trong những năm qua bà con đã dần từng bước cải tiến kỹ thuật trong các ngành nghề truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm, chế biến rượu… cần được phát triển rộng khắp, đã giải quyết được việc làm và tăng thu nhập cho một bộ phận lao động ở địa phương. Với hướng đi thích hợp và cách làm đúng, với truyền thống yêu nước nồng nàn của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, bà con các DTTS ở các thôn, làng tỉnh Kon Tum đã nổ lực phấn đấu, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ sản xuất tự cung, tự cấp; sang sản xuất kinh tế thị trường hàng hoá, làm giàu hợp pháp để làm ra nhiều của cải vật chất đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho gia đình và làm giàu cho xã hội.

Trong phong trào phát triển kinh tế, trong cộng đồng các DTTS trong tỉnh ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế trang trại và những tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều hộ gia đình biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng cây công nghiệp như cao su, cà phê, hồ tiêu… Trong chăn nuôi, bà con đã biết áp dụng kỹ thuật vào việc chăm sóc đàn gia súc, gia cầm, chăn nuôi có chuồng trại và chăn dắt, biết tận dụng nguồn phân chuồng để chăm bón cho đồng ruộng và chăm sóc cây trồng, số hộ khá giàu trong đồng bào các DTTS ngày càng tăng, số hộ nghèo đói ngày càng giảm. Cơ sở hạ tầng “Điện, đường, trường, trạm” và các công trình phúc lợi công cộng được xây dựng, hệ thống giao thông được mở mang, nâng cấp hoàn chỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại giao lưu buôn bán làm ăn và trao đổi hàng hoá của Nhân dân…

Ngày nay, trong thời đại hòa bình, đồng bào các DTTS trong tỉnh luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước, ra sức phấn đấu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương; ra sức củng cố và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong đồng bào các DTTS của tỉnh ngày càng vững mạnh, góp phần cùng với Đảng bộ và chính quyền thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước do Đảng lãnh đạo, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, văn minh và giàu mạnh để đem lại lợi ích ấm no và hạnh phúc cho Nhân dân. Đồng bào các DTTS tỉnh Kon Tum luôn mãi mãi còn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ trong thư gửi Đại hội Đại biểu các DTTS miền Nam họp tại PleiKu, tỉnh Gia Lai ngày 19/4/1946 về tinh thần đoàn kết.

Để thực hiện tốt lời dạy của Bác năm xưa, hơn lúc nào hết, đồng bào các DTTS trong tỉnh đã và đang ra sức phát huy truyền thống cách mạng, yêu nước của mình, tích cực tuyên truyền về chính sách Đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao nhận thức, thắt chặt tình đoàn kết thành một khối thống nhất. Luôn luôn đề cao cảnh giác cách mạng trước những âm mưu thâm độc của kẻ thù; không tin, không nghe và không làm theo lời của kẻ xấu xúi giục; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước, ra sức phấn đấu thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Củng cố và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong đồng bào các DTTS của tỉnh ngày càng vững mạnh, một dạ đi theo con đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ đã lựa chọn./.

 

          Bài, ảnh: Nguyễn Đăng Bình      


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip