• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

Ngày 14/02/2023, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum và lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Kon Tum đã ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; Nhằm tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Công thương tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao hiệu quả chất lượng Cuộc vận động trong tình hình mới theo Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/ 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; vận động nhân dân đấu tranh, tố giác hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm khác.

* Nội dung ký kết phối hợp

Tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đẩy mạnh phát triển nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa; đặc biệt là Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/ của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/ 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong tỉnh.

Triển khai thực hiện các hoạt xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước, trong tỉnh, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa theo phương thức truyền thống và hiện đại, tăng cường ứng dụng thương mại điện tử; triển khai đồng bộ, linh hoạt các hoạt động kích thích tiêu dùng hàng Việt Nam; phối hợp tổ chức các chuyến đưa hàng Việt Nam về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, tổ chức các điểm bán hàng Việt Nam...

Phối hợp triển khai các biện pháp bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; xây dựng các mô hình hỗ trợ doanh nghiệp đưa hàng Việt Nam chất lượng đến với người tiêu dùng trong tỉnh. Phối hợp tổ chức Chương trình nhận diện hàng Việt Nam, tuyên truyền giới thiệu các điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”; “Tinh hoa hàng Việt Nam” trong khuôn khổ triển khai Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 386/QĐ-TTg, ngày 17/3/2021.

                                                                     Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Bình


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip