• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội Dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Sáng ngày 13/4 tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến phản biện xã hội đối với Dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Dự và chỉ đạo Hội nghị tại Hà Nội có các đồng chí Lê Tiến Châu - y viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo các bộ, ngành liên quan ở Trung ương.

Tại điểm cầu Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh có đồng chí Thao Hồng Sơn -  Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo các Hội đồng tư vấn Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố.

 Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ: Việc ban hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trong điều kiện hiện nay là rất cần thiết, nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền dân chủ của Nhân dân; đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và giải quyết kịp thời những hạn chế, bất cập trong thực tiễn thi hành các quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đây cũng là vấn đề mà Nhân dân mong đợi từ lâu và cũng đã kiến nghị nhiều lần tại các kỳ tiếp xúc cử tri.

Theo đó, dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm có 7 Chương, 59 Điều, quy định về nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, bao gồm đơn vị hành chính cấp xã, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội; doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp lao động, quy định trách nhiệm của thanh tra Nhân dân, trách nhiệm đảm bảo và thực hiện quản lý Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đều thống nhất việc ban hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở là cần thiết. Các đại biểu cho rằng, dự thảo Luật đã quy định các nội dung cơ bản, các quy định trong Luật tương đối đầy đủ; phản ánh rõ về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các đối tượng thụ hưởng về thực hiện, các ý kiến đều cơ bản nhất trí cao với bố cục và nội dung dự thảo Luật, Dự thảo Luật đã quy định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng, nội dung, nguyên tắc, hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở; quy định rõ về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của các đối tượng thụ hưởng và chủ thể thực hiện dân chủ ở cơ sở. Dự thảo Luật cũng có nhiều điểm mới theo hướng mở rộng, cụ thể hóa và nâng cao vai trò làm chủ của Nhân dân.

Tuy nhiên, trong dự thảo Luật còn một số nội dung chưa thể hiện đầy đủ phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”; chưa thống nhất đồng bộ với các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật. Do vậy, các đại biểu đề nghị: Dự thảo Luật cần bổ sung, làm rõ vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, trong cơ quan, doanh nghiệp. Cần làm rõ vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư để có cơ sở thực thiện. Đề nghị xem xét, chỉnh sửa quy định và hiệu lực Nghị quyết của cộng đồng dân cư về nội dung hương ước, quy ước tại các thôn, tổ dân phố trong dự thảo Luật cho thống nhất.

Nhiều ý kiến rất kỳ vọng khi Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở được ban hành sẽ đem lại nhiều thay đổi quan trọng và tích cực trong đời sống chính trị - xã hội ở nước ta, nhất là cấp cơ sở, tạo thêm bầu không khí dân chủ, cởi mở trong xã hội, thực hiện tốt hơn nữa quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường thêm niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước, từ đó tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trên phạm vi cả nước. Một số ý kiến cho rằng cần phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ các cấp và các đoàn thể trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. Khi Mặt trận có nhiều quyền hạn hơn, điều kiện để đoàn viên, hội viên và Nhân dân phát huy quyền làm chủ, nâng cao năng lực làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sẽ được tăng cường.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cáo các ý kiến phát biểu tâm huyết, sâu sắc của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học. Trong đó, đã khẳng định sự cần thiết về việc ban hành Luật thực hiện dân chủ cơ sở. Sau hội nghị này, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục thu nhận những ý kiến đóng góp của đại biểu, các nhà khoa học, ý kiến của các tổ chức vào những nội dung, bố cục, phạm vi, đối tượng điều chỉnh và những nội dung khác đã nêu trong dự thảo Luật để tổng hợp đầy đủ và gửi đến các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định./.

                                                                                 Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Bình


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip