• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họ Đạo Cao Đài Tây Ninh tại Kon Tum tổ chức Đại hội Nhơn sanh nhiệm kỳ 2022-2027

Sáng ngày 24 tháng 5 năm 2022, nhằm ngày 25 tháng 4 năm Nhân Dần tại Thánh Thất Đạo Cao Đài Tây Ninh, thành phố Kon Tum, Ban Cai quản Họ Đạo Cao Đài tổ chức Đại hội Nhơn sanh cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027, dự đại hội có Ông Nguyễn Thanh Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện một số Phòng, Ban, Ngành thuộc tỉnh, thành phố Kon Tum, Phường Quang Trung, đại biểu các tôn giáo bạn và trên 60 vị đại diện tín đồ, nhơn sanh trong Họ đạo cùng tham dự.

Họ đạo Cao Đài Tây Ninh tại Kon Tum thuộc Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã được Chính phủ công nhận tư cách pháp nhân, thông qua Hiến chương Đại Đạo Tam Kỳ Phổ độ Tòa Thánh Tây Ninh, Theo chu kỳ 5 năm một lần, Đại hội Nhơn sanh cấp cơ sở tổ chức nhằm: Báo cáo tổng kết 5 năm hành đạo và phương hướng hành đạo trong 5 năm tới; Ghi nhận nguyện vọng nhơn sanh từ Đại hội  nhơn sanh cơ sở của Họ đạo dâng lên Đại hội nhơn sanh tại Tòa Thánh Tây Ninh; Thông qua danh sách, chức sắc, chức việc, đạo hữu hội đủ điều kiện, thâm niên công việc hành đạo dự sổ cầu phong, cầu thăng theo nhiệm kỳ; Thông qua đoàn đại biểu là nghị viên, phái viên nam, nữ của Họ đạo về Tòa Thánh tham dự Đại hội nhơn sanh năm Nhâm Dần 2022.

Trong những năm qua, tín đồ, nhơn sanh Họ Đạo Cao Đài Tây Ninh tại Kon Tum đã và đang phát huy tốt vài trò trách nhiệm của người công dân mẫu mực; Làm tròn bổn phận công dân tốt, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thi hành bổn phận nghĩa vụ công dân, nghĩa vụ lao động, nghĩa vụ quân sự, các phong tục tập quán, nội quy, quy định của địa phương, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động về quốc kế dân sinh và an ninh quốc phòng; Tuân y luật pháp chơn truyền của Đạo, không đi ngoài tâm pháp: Tham gia phối hợp thực hiện tốt an sinh xã hội “tình thương, tình nghĩa, thiên tai, hoạn nạn, mồ côi, khuyết tật, xóa đói giảm nghèo theo phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”, đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội”.

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo 5 năm hành đạo và phương hướng hành đạo trong 5 năm tới; Ghi nhận nguyện vọng nhơn sanh cơ sở của Họ đạo dâng lên Đại hội nhơn sanh tại Tòa Thánh Tây Ninh; Thông qua danh sách, chức sắc, chức việc, đạo hữu dự sổ cầu phong, cầu thăng; cử đại biểu về Tòa Thánh tham dự Đại hội nhơn sanh năm Nhâm Dần 2022. Đồng thời tỏ rõ quyết tâm thực hiện các nội dung sau:

Ban cai quản tập trung tuyên truyền sâu rộng và bám sát chủ trương chỉ đạo của cấp uỷ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương hướng dẫn cụ thể nội dung, cách thức và phương pháp tuyên tuyền thực hiện và chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Tiếp tục phát huy và nâng cao vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong Ban cai quản trong quá trình phối hợp, kịp thời giải quyết những thiếu sót, bất cập, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, từng bước đáp ứng được những nguyện vọng chính đáng, phù hợp của Tín đồ, nhơn sanh trong Họ đạo.

Phối hợp triển khai thực hiện công tác phát huy sử dụng lực lượng uy tín tại chỗ để vận động tuyên truyền đến từng người, từng hộ gia đình, động viên, thăm hỏi những hộ gia đình bị thiên tai, hoạn nạn, mồ côi, khuyết tật, tham gia xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt an sinh xã hội và phòng chống dịch Covid-19, nhằm bảo đảm “Hộ quốc – An dân” trên địa bàn.

Phối hợp với các ngành đoàn thể ở địa phương nắm tình hình tư tưởng của bà con nhân dân, Tín đồ, nhơn sanh có biện pháp đấu tranh quyết liệt không để xảy ra các hoạt động làm ảnh hưởng đến uy tín của các tôn giáo, đề xuất các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các địa phương đang khó khăn để họ phấn đấu vươn lên ổn định cuộc sống. Đẩy mạnh việc lồng ghép thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm nâng cao đời sống cho nhân dân.

Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng  Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa, xã hội văn minh, nghĩa tình hàng xóm, chung tâm hiệp trí xây dựng Đại nghiệp, lo việc tu hành, đạo đức thuần túy, tuân y luật pháp chơn truyền của Đạo không đi ngoài “Tâm, Pháp” lo lập công bồi đức. Xây dựng Họ Đạo Cao Đài Tây Ninh tại Kon Tum ngày càng vững mạnh và phát triển.

Xuân Châu


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip