• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đắk Tô phát động mô hình “Đưa hòm thư góp ý về địa bàn khu dân cư”

Nhằm phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền “của dân, do dân và vì dân”, đồng thời nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai xây dựng mô hình “Đưa hòm thư góp ý về địa bàn khu dân cư” đây được xem là mô hình mới được cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện đồng tình hưởng ứng.

Căn cứ Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Thông báo kết luận số 138-TB/HU, ngày 21/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Chương trình công tác, Kế hoạch giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện năm 2022”. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đkđã ban hành Công văn số 382/MTTQ-BTT, ngày 09/02/2022 “về việc trang bị Hòm thư góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền và tố giác tội phạm tại một số cơ quan, đơn vị của huyện, UBND các xã, thị trấn và các khu dân cư trên địa bàn huyện”.

Tính đến ngày 20/8/2022, trên địa bàn huyện Đắk Tô đã lắp đặt được 78 hòm thư kèm ban hành quy chế sử dụng hòm thư góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền và tố giác tội phạm tại 78 cơ quan, hội trường các khối của Thị trấn, nhà rông, nhà văn hóa các xã và triển khai rộng rãi để Nhân dân biết. Trong đó: Có 08 hòm thư, quy chế đặt tại 08 cơ quan, đơn vị của huyện gồm: Huyện ủy; Khối Mặt trận và các đoàn thể huyện; Ủy ban Nhân dân huyện; Phòng Tài chính; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Văn hóa Thông tin; Phòng Tài nguyên và môi trường; 09 hòm thư, quy chế đặt tại Ủy ban nhân dân 09 xã, thị trấn và 61 hòm thư, quy chế đặt tại khu dân cư gồm: 11 hòm thư, quy chế tại Hội trường các khối trên địa bàn Thị trấn, 50 hòm thư, quy chế đặt tại các nhà rông, nhà văn hóa các xã.

Việc mở hòm thư góp ý tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn định kỳ 02 lần/tháng, vào các ngày 05 và 20 hàng tháng trong giờ làm việc nếu trùng vào ngày nghỉ hàng tuần và ngày nghỉ lễ theo quy định thì sẽ thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo. Qua 07 tháng triển khai thực hiện, hằng tháng Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn chủ trì mở hòm thư, đến nay trên địa bàn huyện Đăk Tô chưa tiếp nhận đơn thư, ý kiến góp ý nào gửi đến các cơ quan, đơn vị liên quan để xem xét, giải quyết.

Đồng chí Y Dên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Cảnh cho biết: Từ khi lắp đặt hòm thư đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Cảnh thường xuyên tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn xã về mục đích, ý nghĩa việc trang bị hòm thư góp ý; tuyên truyền về các nội dung góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền và tố giác tội phạm để cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn xã nắm bắt, từ đó phát huy hiệu quả trong việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền.

Đồng chí Lê Quang Thịnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đăk Tô cho biết: Thông qua hình thức góp ý này, MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện sẽ kịp thời nắm bắt và tổng hợp ý kiến góp ý của Nhân dân để kiến nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những vướng mắc của Nhân dân, góp phần hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp và để tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình “Đưa hòm thư góp ý về địa bàn dân cư”, cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; sự phối hợp của chính quyền, các cơ quan chức năng tập trung giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân, nhất là các vấn đề bức xúc, tồn tại kéo dài.

Có thể thấy, thông qua mô hình “Đưa hòm thư góp ý về địa bàn khu dân cư”, nhằm phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; Ban thanh tra Nhân dân; Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; Ban công tác Mặt trận và các tổ chức tự quản của Nhân dân, người có uy tín trong cộng đồng dân cư và Nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện sẽ có thêm một kênh tiếp nhận thông tin, kịp thời nắm bắt và tổng hợp ý kiến góp ý của Nhân dân để kiến nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những vướng mắc trong Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở, từ đó nhằm thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương ngày càng trong sạch vững mạnh./.

 

                                                                                Bài, ảnh: Nông Thị Tuyết Mai


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip