• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tọa đàm về thực trạng tổ chức và hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Kon Tum trong giai đoạn hiện nay

Ngày 23/11, tại Hội trường Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum; Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Tọa đàm về thực trạng tổ chức và hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Kon Tum trong giai đoạn hiện nay.

Ngày 23/11, tại Hội trường Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum; Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Tọa đàm về thực trạng tổ chức và hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Kon Tum trong giai đoạn hiện nay.

Tham dự Tọa đàm có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo các Hội đồng Tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; đồng chí Trần Lạc - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì buổi tọa đàm.

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, đồng chí Trần Lạc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh nêu rõ: Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới của đất nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh cần phải không ngừng nâng cao, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình mới, kiện toàn tổ chức bộ máy, quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam có đầy đủ phẩm chất năng lực và kỹ năng để hoàn thành tốt công việc.

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về Đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường Mặt trận dân tộc thống nhất trong giai đoạn cách mạng hiện nay, góp phần nâng cao trình độ lý luận của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam; tuyên truyền, động viên Nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, thi hành Hiến pháp và pháp luật; phản biện xã hội đối với dự thảo các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Tại buổi tọa đàm có 01 báo cáo tham luận cấp tỉnh, 03 báo cáo tham luận cấp huyện và 02 báo cáo tham luận cấp xã về thực trạng tổ chức và hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Kon Tum trong giai đoạn hiện nay. Các đại biểu tham gia phát biểu về những kết quả đã đạt được, thực trạng hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh; thực trạng hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay được các đại biểu đánh giá: sự phối hợp hoạt động giữa MTTQ Việt Nam với các đoàn thể chính trị - xã hội và các ngành chức năng chưa thực sự rõ nét; công tác tổ chức cán bộ của MTTQ Việt Nam chưa thực sự được quan tâm; việc bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cán bộ MTTQ Việt nam các cấp chưa thường xuyên. Bên cạnh đó, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung, trong đó trọng tâm là làm rõ sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; phân tích thực trạng tổ chức và hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thời gian qua; đề xuất các giải pháp, kiến nghị cụ thể nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của Uỷ ban MTTQ Việt nam, cơ quan Mặt trận chuyên trách và các tổ chức tư vấn của Mặt trận các cấp.

Kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Trần Lạc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: từ những ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp đầy đủ và gửi về Trung ương; đồng thời đề nghị lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu để tham mưu cho Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam những giải pháp phù hợp để phục vụ cho quá trình lãnh đạo, chỉ đạo trong đổi mới công tác tổ chức bồi dưỡng cán bộ Mặt trận trong giai đoạn hiện nay, làm cơ sở lý luận và thực tiễn trong công tác tổ chức bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp đổi mới công tác này để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp và đề xuất với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam có các biện pháp, chương trình hành động cụ thể. Đồng thời, kiến nghị với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới./.

                                                               Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Bình

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip