• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tập huấn công tác Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ hoà giải ở cơ sở năm 2022

Trong 2 ngày 20-21/6, tại khách sạn An Thái, thành phố Kon Tum, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn các nội dung về công tác Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Tổ hoà giải ở cơ sở năm 2022.

Tham dự lớp tập huấn có 90 đại biểu đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam; Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Tổ hòa giải ở khu dân cư của 3 huyện Đắk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plông.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quán triệt các Chuyên đề: Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh nhân dân ở xã, phường, thị trấn; Tổ chức và hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn; Những nội dung chuyên đề về công tác hoà giải ở cơ sở.

Hội nghị tập huấn lần này, nhằm trang bị và nâng cao kỹ năng giám sát và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác Thanh tra Nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ hòa giải ở cơ sở nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền, kịp thời triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đi vào hiện thực cuộc sống của người dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng về khiếu nại, tố cáo và chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, quán triệt về các chủ trương, đường lối và các quy định mới về Thanh tra nhân dân; Giám sát đầu tư của cộng đồng và hoà giải ở cơ sở; bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ giúp cho đội ngũ cán bộ Ban Thanh tra nhân dân; Ban Giám sát đâu tư của cộng đồng và Tổ hoà giải ỏ khu dân cư nắm chắc chủ trương, nhiệm vụ công tác Mặt trận và kỹ năng nghiệp vụ, chủ động vận dụng vào thực tiễn hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng Ban Thanh tra nhân dân; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Tổ hoà giải ở khu dân cư trong việc phối hợp giải quyết những vướng mắt có liên quan đến khiếu nại, tố cáo của công dân, phát huy sáng kiến và tính chủ động sáng tạo của mỗi tổ chức, tạo nên sức mạnh tổng hợp để tuyên truyền sâu rộng về khiếu nại, tố cáo và các chương trình giám sát đầu tư của cộng đồng ở khu dân cư đến từng người dân; góp phần nâng cao nhận thức và ý thức về khiếu nại, tố cáo một cách tự giác của mỗi người dân, tạo nếp sống tự quản theo pháp luật trong từng cộng đồng dân cư; nhằm góp phần nâng cao công tác tham gia xây dựng, giám sát và bảo vệ chính quyền; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, nhà nước của dân, do dân và vì dân, mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội của nhân dân./.

                                                               Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Bình


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip