• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố kết quả nhiệm vụ Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai kỳ đầu tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020

Thực hiện đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, Cổng Thông tin điện tử tỉnh công bố kết quả nhiệm vụ Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai kỳ đầu tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020.

 

Sử dụng đất bền vững, tiết kiệm, có hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu đã và đang trở thành chiến lược quan trọng đối với mọi quốc gia và có tính toàn cầu. Cũng như các quốc gia khác trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam luôn đặt mục tiêu quản lý, sử dụng đất bền vững lên hàng đầu, trong đó điều tra đánh giá đất đai, cải tạo và bảo vệ đất là một nhiệm vụ cần ưu tiên trong chiến lược phát triển bền vững.

 

Xuất phát từ thực tế trên và yêu cầu của Chính phủ, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai kỳ đầu tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015 - 2020.

 

Đến nay, nhiệm vụ đã hoàn thành được UBND tỉnh Kon Tum ban hành tại Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 về việc phê duyệt kết quả nhiệm vụ Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai kỳ đầu tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020. Kết quả như sau:

 

Bản đồ chất lượng đất kỳ đầu

 

Kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất

 

Tổng diện tích điều tra, đánh giá chất lượng đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum là 532.796 ha, trong đó:

 

Chất lượng cao có diện tích 71.512 ha, chiếm 7,39% diện tích tự nhiên, tập trung nhiều ở các huyện Sa Thầy (14.091 ha), Đăk Hà (13.168 ha), Ngọc Hồi (10.856 ha), TP. Kon Tum (22.896 ha), …;

 

Chất lượng trung bình có diện tích 390.793 ha, chiếm 40,38% diện tích tự nhiên, phân bố nhiều ở các huyện Sa Thầy (56.969 ha), Ia H’Drai (51.007 ha), Ngọc Hồi (48.263 ha), Kon PLông (47.780 ha), Đăk Glei (44.537 ha), …;

 

Chất lượng thấp có diện tích 70.491 ha, chiếm 7,29% diện tích tự nhiên.

 

Bản đồ tiềm năng đất

 

Kết quả điều tra, đánh giá tiềm năng đất đai

 

Tổng diện tích điều tra, đánh giá tiềm năng đất đai của tỉnh Kon Tum là 554.767 ha, trong đó:

 

Tiềm năng cao có diện tích 196.613 ha, chiếm 20,32% diện tích tự nhiên, phân bố chủ yếu ở các huyện Ngọc Hồi 35.963 ha, Đăk Tô 22.843 ha, Đăk Hà 21.588 ha, Ia Hdrai 48.210 ha, …;

 

Tiềm năng trung bình có diện tích 316.839 ha, chiếm 32,74% diện tích tự nhiên, phân bố chủ yếu ở các huyện Đăk Hà 27.006 ha, Sa Thầy 65.482 ha, Kon Rẫy 29.647 ha, Đăk Glei 33.861 ha, Ia Hdrai 46.527 ha,…;

 

Tiềm năng thấp có diện tích 41.315 ha, chiếm 4,27% diện tích tự nhiên.

 

Bản đồ định hướng sử dụng đất bền vững

 

Định hướng sử dụng đất: Dự án đã đề xuất định hướng sử dụng đất bền vững, định hướng sử dụng đất thích ứng với biến đổi khí hậu và các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất (giải pháp về quản lý, sử dụng đất; giải pháp về kỹ thuật; …).

 

Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai kết quả dự án Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai kỳ đầu tỉnh Kon Tum tại trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà B Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum -Tổ 8, phường Thống nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum); Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Kon Tum (www.kontum.gov.vn) và trang TTĐT của Sở Tài nguyên và Môi trường (stnmt.kontum.gov.vn).

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip