• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội Công đoàn tỉnh Kon Tum lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Trong hai ngày 25-26/7, tại Hội trường Ngọc Linh thành phố Kon Tum, Liên đoàn Lao động tỉnh long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Quang cảnh Đại hội Công đoàn tỉnh Kon Tum lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tới dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; U Huấn - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ; Lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh bạn: Gia Lai, Quảng Nam, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Đắk Nông, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Bình, Bắc Giang; Công đoàn Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, Tập đoàn Cao su Việt Nam; Binh đoàn 15 và 249 đại biểu chính thức dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh có hơn 37.865 công nhân viên chức, lao động (CNVC-NLĐ); Trong đó: khu vực Nhà nước 31.350 người và khu vực  ngoài Nhà nước 6.515 người. Địa phương quản lý là hơn 29.507 người; Công đoàn ngành Trung ương, Tổng công ty quản lý là hơn 8.358 người. Tổng số ĐVCĐ 34.302 người; Trong đó, thuộc tỉnh quản lý 26.501 người, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty quản lý 7.801 người. Tổng số CĐCS là 892 cơ sở; Trong đó, khu vực Nhà nước 785 cơ sở gồm cơ quan hành chính sự nghiệp 757 cơ sở, DNNN 28 cơ sở; khu vực ngoài Nhà nước 107 đơn vị. Số CĐCS thuộc Công đoàn các cấp địa phương trực tiếp quản lý 867 cơ sở. Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tổng Công ty quản lý 25 cơ sở. Toàn tỉnh có 14 Công đoàn cấp trên trực tiếp; Trong đó, có 10 LĐLĐ huyện, thành phố và 04 Công đoàn ngành và tương đương.

Với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ- NLĐ, thông qua các hoạt động như tuyên truyền, phổ biến, định hướng học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước; tham gia quản lý nhà nước; vận động xã hội chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ĐVCĐ- NLĐ; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang ghi nhận, biểu dương những thành tích của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động và các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Khẳng định kết quả Công đoàn đạt được đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng ổn định, phát triển bền vững.

Đồng chí Dương Văn Trang 

Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí đề nghị trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan. Đại hội tập trung thảo luận, phân tích, xây dựng Nghị quyết của Đại hội đảm bảo sát thực, với những nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt, đột phá, mang tính khả thi cao để thực hiện tốt công tác công đoàn và phong trào CNVC-NLĐ trong nhiệm kỳ tới. Cụ thể là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVC-NLĐ chấp hành và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về giai cấp và vai trò, vị trí của tổ chức Đảng, tổ chức công đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, sự cần cù, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, vươn lên trong lao động, học tập của người công nhân.

Triển khai sâu rộng, có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động. Tập trung xây dựng tổ chức công đoàn các cấp vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đảm bảo về số lượng và chất lượng, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVC-NLĐ và hoạt động công đoàn; quan tâm quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt... Tham gia xây dựng các chế độ chính sách pháp luật liên quan đến CNVC-NLĐ. Tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội để góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống của công nhân viên chức lao động.

Đồng chí đề nghị Đại hội cần tập trung thảo luận, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, trong đó tập trung một số nội dung trọng tâm: tiếp tục quán triệt và triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; các chủ trương của Đảng về lao động, về công đoàn để góp phần xây dựng giai cấp công nhân tỉnh Kon Tum ngày càng lớn mạnh, là lực lượng tiên phong, đi đầu trong thực hiện CNH, HĐH, xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định, phát triển nhanh và bền vững.

Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng giai cấp công nhân có bản lĩnh chính trị, trình độ tay nghề, nhất là kỹ năng nghề nghiệp, nhanh chóng tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả sản xuất - kinh doanh, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, số hóa.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.Thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh các biện pháp thúc đẩy phát triển KTXH để góp phần tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống của CNVC-NLĐ.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI gồm có 32 đồng chí; đồng chí Rơ Châm Long - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa X được Đại hội tín nhiệm bầu lại làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Công đoàn Việt Nam gồm có 08 đại biểu./.

                                                                                 Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Bình


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip