• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quang Trung tổ chức hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2023.

Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Kon Tum; của phường Quang Trung năm 2023. Được sự thống nhất của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Đảng ủy phường Quang Trung, ngày 26/7/2023 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2023.

Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban ngành đoàn thể phường, các vị là trưởng, phó ban hoặc thành viên ban công tác Mặt trận khu dân cư tham dự. Hội nghị đã quán triệt các văn bản cụ thể; Kết luận của đồng chí Tổng bí thư tại Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029;  Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; các văn bản của Thành ủy, BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Đảng ủy phường về triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn; Chỉ thị số 04- CT/TU ngày 07/12/2023 của Ban thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; quyết tâm xây dựng thành phố Kon Tum Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh và An toàn; Ý kiến kết luận tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của ĐBDTTS, làm cho ĐBDTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn thành phố Kon Tum, định hướng nội dung tuyên truyền Cuộc vận động theo hướng dẫn của Mặt trận tỉnh, thành phố; Thông tri số 25/TTr-MTTW-BTT ngày 24/5/2022 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2021-2025;  Hướng dẫn số 27/HD-MTTQ-BTT, ngày 01/11/2022  của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng đô thị văn minh; Các văn bản về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 72-KH/ĐU, ngày 15.3.2023 của Đảng ủy phường Quang Trung về triển khai chuyên đề của tỉnh năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy,  góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”

Bế mạc Hội nghị tập huấn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đề nghị các đồng chí tiếp tục nghiên cứu, vận dụng những kiến thức vào nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với từng khu dân cư, phối hợp tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tăng cường mối quan hệ giữa Mặt trận với Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác vận động quần chúng góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ra sức thi đua lập thành tích chào Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029./.

                                          Ngọc Phượng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip