• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao năng lực hoạt động của Ban Công tác Mặt trận để hướng mạnh các hoạt động về khu dân cư, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Căn cứ chương trình phối hợp thống nhất hành động toàn khóa của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Duy Tân và định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 tại địa phương. Trong 6 tháng đầu năm Ban Thường trực Mặt trận phường tiếp tc hướng dn, ch đạo t chc trin khai thc hin theo Thông báo số 160-TB/TW, ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tực triển khai thực hiện Kết lun s 62-KL/TW ngày 08/12/2009 ca B Chính tr v Tiếp tc đổi mi ni dung, phương thc hoạt động ca Mt trn T quc Vit Nam và các đoàn th chính tr - xã hi ”. Kp thi cng c, kin toàn đội ngũ cán b Mt trn tại các tổ dân phố  đm bo s lượng, cht lượng, đáp ng yêu cu nhim vụ nhằm hướng mnh hot động Mt trn v cơ s, tổ dân phố.

Kết quả trên cơ sở các kế hoạch tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng của Mặt trận tỉnh, thành phố, Mặt trận phường đã cử 11 lượt cán bộ mặt trận phường và Ban CTMT các tổ dân phố tham d các lp tp hun về công tác mặt trận. Ngay từ đầu năm Mặt trận phường đã hướng dn, ch đạo các Ban CTMT t chc thc hin nghiêm túc Quy chế hot động, qua kết quả kiểm tra sơ kết 6 tháng đầu năm 2022, 10/10 Ban CTMT đều tổ chức họp hàng tháng, nội dung họp cơ bản đảm bảo các nội dung theo hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường trực Mặt trận phường, một số Ban CTMT hoạt động có tính sáng tạo, linh hoạt vận dụng các nội dung chương trình hoạt động tại khu dân cư. Đã tổ chức được 11 buổi tuyên truyền với trên 1200 lượt người dân tham dự, vận động các tầng lớp nhân dân nghiêm túc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thi công các công trình công cộng trên địa bàn phường; thường xuyên tuyên truyn, vn động nhân dân nâng cao ý thc cnh giác vi âm mưu Din biến hòa bình và các hot động phá hoi khi đại đoàn kết dân tc ca các thế lc thù địch như thông tin tuyên truyền về chính sách đối ngoại của Đảng, về biên giới đất liền với Trung Quốc, Lào, Campuchia, về biển đảo; về thực hiện quy chế dân chủ, hòa giải ở cơ sở... Tổ chức thi đua thc hin thng li các mc tiêu phát trin kinh tế - xã hi, quc phòng - an ninh của phường năm 2022 theo Ngh quyết ca HĐND phường đề ra và các phong trào thi đua yêu nước trong năm; triển khai thc hin có hiệu quả Cuc vn động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2022 gắn với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” bằng những nội dung công việc cụ thể như phấn đấu giảm 13 hộ nghèo năm 2022 theo kế hoạch giảm nghèo của phường, giám sát việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại tổ dân phố nhằm phát hiện kịp thời những hộ dân vi phạm báo với chính quyền xử lý theo quy định.  Xây dựng Quỹ ”Vì người nghèo” của phường đạt 102% so với kế hoạch vận động; triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 10/10 Ban CTMT phối hợp với tổ dân phố tổ chức tuyên truyền với sự tham gia của 1483 người dân gắn với thực hiện chương trình bình ổn thị trường tại địa phương, tiếp tục củng cố mô hình “Tôi dùng hàng Việt Nam” của Mặt trận phường tại khu dân cư. Tiếp tục duy trì mô hình vốn xoay vòng không tính lãi tại các tổ dân phố, mô hình trồng rau sạch bán gây quỹ giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, có nhiều hộ dân  nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả như tại tổ 1, tổ 6, tổ 3, tổ 10. Hiện trên địa bàn phường có 01 tổ tự quản an ninh tại tổ dân phố 3, 01 mô hình KDC đảm bảo an toàn giao thông tại tổ 5, CLB tuyên truyền pháp luật tại tổ 6, tổ 8; 10 tổ dân phố có hòm thư tố giác tội phạm, trong 6 tháng từ nguồn tin của người dân giúp lực lượng công an các cấp nhanh chóng tiếp cận và xử lý 12 vụ việc vi phạm về ANTT trên địa bàn phường. Phối hợp tổ chức 20 hội nghị tiếp xúc cử tri cho các đại biểu HĐND phường tại tổ dân phố với sự tham gia trên 1100 cử tri. Các Ban CTMT đã tuyên truyn, vn động nhân dân tham gia giám sát cán b, công chức, đảng viên khu dân cư theo kế hoạch của Mặt trận phường về giám sát cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú theo Quy định 124-QĐ/TW trong việc thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú. Sau đại hội các chi bộ tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 đã kịp thời kiện toàn 03 Ban CTMT theo điều lệ MTTQ Việt Nam quy định, thc hin tt công tác thông tin báo cáo, gn vi đẩy mnh thc hin vic ng dng công ngh thông tin trong hot động ca Mt trn phường.

Dự kiến năm 2022 có 10/10 tổ dân phố tổ chức Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân cả phần Lễ và phần Hội, đây là nội dung được Ban Thường trực Mặt trận phường chú trọng quan tâm khảo sát ngay từ đầu năm, đồng thời hướng dẫn các Ban CTMT tổ chức tốt các hoạt động, các công việc cụ thể thiết thực tại các tổ dân phố để báo công, mừng công trong ngày hội; chuẩn bị vật chất và tinh thần để tổ chức Ngày Hội thật sự ý nghĩa và trang trọng.

                                                                             Tin, ảnh: Kim Dung


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip