• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đăk Tô, 5 năm dấu ấn một nhiệm kỳ

Trong 5 năm qua (2019 - 2024), thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, XVI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, XVII và Chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh lần thứ X. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, MTTQ Việt Nam huyện Đăk Tô đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động (CVĐ) góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo ổn định chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 

 

Quang cảnh buổi kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam

huyện Đăk Tô lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 5 năm qua, MTTQ Việt Nam huyện đã chú trọng nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, về đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận. Đặc biệt là một huyện miền núi có đông đồng bào DTTS sinh sống, MTTQ Việt Nam huyện đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để đồng bào ngày càng hiểu rõ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Động viên đồng bào phát huy nội lực để phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống vật chất và tinh thần, tăng cường gắn bó trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã bám sát sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp mình đã đề ra và đạt nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực công tác Mặt trận. Các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đều đạt, vượt mức đề ra như: 100% khu dân cư triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 100% cán bộ chuyên trách của Mặt trận cấp huyện, xã xây dựng bản cam kết đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% khu dân cư trên địa bàn huyện không còn hộ đói; hộ nghèo bình quân hàng năm trên địa bàn huyện giảm 3,24%; Nghị quyết đề ra giảm từ 3%/năm trở lên; Có 93,88% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; Nghị quyết đề ra 70% và  có từ 90% trở lên khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hoá; Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt 05 nội dung CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” đã kêu gọi vận động các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn đóng góp được 1.724.599.463 đồng, vượt trên 700 triệu so với cả nhiệm kỳ đặt ra là trên 1 tỷ, huy động nguồn lực bên ngoài 5.382.750.000 đồng; vận động xây dựng 110 căn nhà đại đoàn kết với tổng số tiền 3.860.000.000 đồng, vượt 10 căn so với cả nhiệm kỳ đặt ra 100 căn, hỗ trợ 57 cặp bò cho 57 hộ dân thực hiện mô hình trồng cỏ chăn nuôi bò với tổng số tiền là 1.010.000.000 đồng; tổ chức Tết cho người nghèo trong toàn huyện theo đúng chính sách của Nhà nước với tổng sồ tiền 5.015.300.000 đồng.

100% MTTQ Việt Nam cấp xã, Ban CTMT ở khu dân cư hoạt động từ khá trở lên; 100% khu dân cư có tổ nòng cốt tuyên truyền pháp luật. Các Tổ hòa giải luôn được củng cố, kiện toàn và đi vào hoạt động nề nếp, có hiệu quả; 100% khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập MTDT Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11) hàng năm; Trên 90% trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư được tham gia các lớp bồi dưỡng về công tác Mặt trận, bồi dưỡng lý luận chính trị; 80% Ban công tác Mặt trận đạt loại khá trở lên, không có đơn vị yếu kém.

Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ sự chỉ đạo, hướng dẫn của MTTQ Việt Nam tỉnh, sự quan tâm lãnh đạo toàn diện của các cấp uỷ Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Mặt trận; sự phối hợp ngày càng hiệu quả của chính quyền địa phương; sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội; sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp. Đặc biệt là sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện. Những kết quả đó đã tạo nên tiền đề quan trọng, củng cố và nâng cao vai trò, trách nhiệm, vị thế của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công tác triển khai chuẩn bị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ban hành Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024 - 2029; Kế hoạch hướng dẫn tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Kế hoạch số 123/KH-MTTQ-BTT, ngày 8/8/2023 về Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029; thành lập các Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Nội dung - Tuyên truyền, Tiểu ban Vật chất - Khánh tiết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Đăk Tô lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thống nhất chọn xã Diên Bình tổ chức Đại hội điểm cấp xã ngày 29/02/2024; các xã, thị trấn còn lại dự kiến hoàn thành trước ngày 30/4/2024.

Trong nhiệm kỳ Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Đăk Tô lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 sắp đến, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động Đại hội đề ra, MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc; phát huy dân chủ, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng huyện Đăk Tô giảm nghèo nhanh và phát triển bền vững./.

                                                                     Bài, ảnh: Nguyễn Đăng Bình


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip