• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Quang Trung lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Chiều ngày 07/7/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ bảy nhằm tổng kết công tác Mặt trận 6 tháng năm, dự kiến chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2022, bổ sung, kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 Về dự và chỉ đạo Hội nghị  có đồng chí A – Đăng - Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy P. Quang Trung, Các đồng chí Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban ngành đoàn thể phường, Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư và 24/31 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa VIII cùng tham dự.

Hội nghị đã nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường thông qua Tờ trình số 33/TTr-MTTQ-BTT ngày 04/7/2022 về việc bổ sung, kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với 4 vị;dự thảo báo cáo tổng kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022, dự kiến chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2022.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm thực hiện thắng lợi chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2022.

Hội nghị đã nghe đồng chí A – Đăng - Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy P. Quang Trung phát biểu và ghi nhận những thành tích Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đó là:

Phối hợp làm công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11;

Triển khai giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phường (theo tinh thần Quyết định 217; 218 của Bộ Chính trị khóa X);

Triển khai thực hiện có hiệu quả các Cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát động; phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện tốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương song cùng với triển khai thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”; cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Đề án 02-1133/TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư";

Tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn phường chấp hành các quy định pháp luật về bồi thường, giải phóng mặt bằng, phối hợp thực hiện các dự án trên địa bàn phường.

 

Ngọc Phượng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip