• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Căn cứ Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15, ngày 23/12/2022,  Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 170/NQ-CP, ngày 31/12/2022 của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ngày 01/02/2023, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Kế hoạch số 676/KH-MTTQ-BTT về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với những nội dung chủ yếu như sau:

Mục đích của việc tổ chức lấy kiến Nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về việc hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống MTTQ Việt Nam và toàn dân đối với việc sửa đổi Luật Đất đai và và thi hành Luật Đất đai.

Việc t chức thảo luận, lấy ý kiến đại diện các tầng lớp Nhân dân thông qua các tố chức thành viên, các tổ chức xã hội, các ý kiến đại diện trong giới nhân sĩ, trí thức, luật gia, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải được tiến hành dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm theo đúng phương thức tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân với các hình thức thích hợp như: Góp ý kiến trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) áp dụng cho tất cả các đối tượng lấy ý kiến; Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm (gọi chung là hội nghị) do Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp quyết định phù hợp với các nội dung góp ý và đối tượng tham gia; đối với cử tri, quần chúng Nhân dân, các vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp tâm huyết, muốn tham gia góp ý kiến nhưng do điều kiện cụ thể không tham gia được hội nghị, hội thảo, khó khăn trong việc viết thành văn bản thì thông tin đến Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp hoặc Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để cử cán bộ lắng nghe, ghi chép ý kiến tâm huyết của các vị để tập hợp, phản ánh với cơ quan có thẩm quyền.

Nội dung lấy ý kiến Nhân dân bao gồm toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), theo đó một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) Cơ chế, chính sách, giá đất; (7) chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) Hộ gia đình sử dụng đất.

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 03/01/2023 đến hết ngày 15/3/2023; trách nhiệm và tổ chức thực hiện: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp với Hội đồng Nhân dân, ủy ban Nhân dân, Đoàn đại biếu Quốc hội tỉnh tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp Nhân dân; chủ trì lấy ý kiến các hội đồng tư vấn, tổ chức thành viên, Uỷ viên ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng cấp dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); hướng dẫn các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý Luật Đất đai (sửa đổi) bằng các hình thức phù hợp, xây dựng báo cáo, tổng hợp các ý kiến tham gia gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trước ngày 15/3/2023./.

                                                                Châu Linh (Ban Dân chủ - Pháp luật)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip