• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thảo khoa học cấp tỉnh: Đẩy mạnh Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững".

Sáng ngày 31 tháng 8 tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Kon Tum Tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh: Đẩy mạnh Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững". Dự và chỉ đạo Hội thảo có đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Tiến sĩ Đặng Luận – Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị và đồng chí Nguyễn Thị Lan – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum đồng chủ trì Hội thảo và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các tổ chức CT-XH tỉnh, đại diện lãnh đạo các huyện, thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, lãnh đạo các khoa, phòng thuộc Trường Chính trị tỉnh Kon Tum, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai về tham dự hội thảo.

Hội thảo đã tiếp nhận và đánh giá cao 43 bài viết tham luận về Đẩy mạnh Cuộc vận động  "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững". Báo cáo đề dẫn Hội thảo, Tiến sĩ Đặng Luận Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị đề nghị Hội thảo cần tập trung làm rõ và sâu sắc hơn một số nội dung: Làm rõ hơn vai trò của tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong triển khai cuộc vận động; Kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về cuộc vận động; Những kinh nghiệm trong việc giải quyết mối quan hệ giữa triển khai cuộc vận động với các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Kết quả, kinh nghiệm thực hiện những mô hình tốt, cách làm hay giúp đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững; Kết quả kinh nghiệm trong việc xây dựng , phát triển các tổ hợp tác và hợp tác xã trong vùng đồng bào DTTS phù hợp với điều kiện của địa phương, hoạt động hiệu quả gắn với thị trường tiêu thu sản phẩm; Phát huy vai trò của người có uy tín và truyền thống của đồng bào DTTS trong cuộc vận động…

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đồng bào các dân tộc thiểu số có truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, giúp đỡ lẫn nhau; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; mỗi dân tộc đều có bề dày truyền thống văn hóa đặc sắc riêng, tạo nên sự phong phú, đa dạng bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam nói chung, Kon Tum nói riêng. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo cấp uỷ đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi từng bước ổn định và phát triển, kết cấu hạ tầng được cải thiện rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS không ngừng được nâng lên. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn, hạn chế: kinh tế tăng trưởng chưa vững chắc; nguồn nhân lực của tỉnh nói chung, vùng DTTS nói riêng còn thiếu, tỷ lệ lao động có chất lượng cao còn thấp; hoạt động sản xuất công nghiệp chế biến chưa nhiều. Phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục còn khó khăn. Mạng lưới y tế hoạt động hiệu quả chưa cao. Kết quả giảm nghèo chưa thật bền vững, tỉ lệ hộ nghèo là người DTTS còn cao, khoảng cách giàu nghèo còn khá lớn. Kết cấu hạ tầng cơ sở vùng đồng bào DTTS tuy đã được đầu tư nhưng chưa đồng bộ, kinh tế phát triển giữa các vùng chưa đồng đều, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của vùng; chưa xây dựng, nhân rộng được nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số…Đề nghị Hội thảo đánh giá khách quan, chính xác, đề ra những giải pháp rõ ràng, có lộ trình, có mô hình đăng ký cụ thể nhằm Đẩy mạnh Cuộc vận động  "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững" góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Xuân Châu


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip