• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Tổng kết giao ước thi đua khối thi đua MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2021

Sáng ngày 06/01, tại Hội trường Tỉnh đoàn Kon Tum, đã tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua khối thi đua giữa MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2021 gồm: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân Việt Nam tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Tỉnh Đoàn thanh niên. Đồng chí: Bùi Duy Chung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cụm trưởng năm 2021; đồng chí A Xây - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum đồng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tổng kết năm 2021, MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, phòng ngừa; phát hiện đấu tranh ngăn chặn âm mưu “diễn biến hòa bình”, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước; Phối hợp tham gia xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, có hiệu quả; Lồng ghép thực hiện các nội dung phong trào với thực hiện nội dung các Cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước khác của các tổ chức, đơn vị phát động.

Về nội dung ký kết giao ước thi đua trong năm 2022 tiếp tục vận động, tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động trong cơ quan và các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, tích cực, gương mẫu và quyết tâm thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua đề ra. Phát huy tinh thần sức mạnh đoàn kết trong khối để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã bỏ phiếu bình xét đề nghị Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kon Tum tặng cờ Thi đua cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và suy tôn Tỉnh đoàn Kon Tum làm Cụm trưởng Cụm thi đua trong khối năm 2022./.


Tác giả: Nguyễn Đăng Bình
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip