• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tập huấn hướng dẫn các nội dung về Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Tổ hoà giải ở cơ sở năm 2023

Ngày 29/5, tại Khách sạn An Thái thành phố Kon Tum, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn các nội dung về Ban Thanh tra Nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư (GSĐT) của cộng đồng và Tổ hoà giải ở cơ sở năm 2023.

Tham dự lớp tập huấn có gần 100 đại biểu đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; Trưởng Ban TTND; Ban GSĐT của cộng đồng và Tổ hòa giải ở khu dân cư trong toàn tỉnh.

Hội nghị tập huấn, nhằm trang bị và nâng cao kỹ năng giám sát và giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác TTND, GSĐT của cộng đồng, tổ hòa giải ở cơ sở nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền, kịp thời triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đi vào hiện thực cuộc sống của người dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng về khiếu nại, tố cáo và chấp hành pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân.  

Tại hội nghị tập huấn lần này, các đại biểu được nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quán triệt các Chuyên đề: Tổ chức và hoạt động của Ban TTND; Ban GSĐT của cộng đồng; Công tác hòa giải ở cơ sở; Hướng dẫn thực hành công tác TTND; GSĐT của cộng đồng; Công tác hòa giải ở cơ sở.

Sau khi được quán triệt những nội dung trên, sẽ giúp cho cán bộ làm công tác TTND, GSĐT của cộng đồng, tổ hòa giải ở cơ sở trong toàn tỉnh nâng cao được trình độ công tác phối hợp giải quyết những vướng mắt có liên quan đến khiếu nại, tố cáo của công dân, phát huy sáng kiến và tính chủ động sáng tạo của mỗi tổ chức, tạo nên sức mạnh tổng hợp để tuyên truyền sâu rộng về khiếu nại, tố cáo và các chương trình GSĐT của cộng đồng ở khu dân cư đến từng người dân; góp phần nâng cao nhận thức và ý thức về khiếu nại, tố cáo một cách tự giác của mỗi người dân, tạo nếp sống tự quản theo pháp luật trong từng cộng đồng dân cư; nhằm góp phần nâng cao công tác tham gia xây dựng, giám sát và bảo vệ chính quyền; tiếp tục cải cách bộ máy nhà n­ước, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, Nhà n­ước của dân, do dân và vì dân, mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội của Nhân dân./.

                                                               Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Bình


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip