• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Duyên Hải miền Trung và Tây Nguyên

Ngày 22/7, tại Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cụm thi đua các tỉnh Duyên Hải miền Trung và Tây Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết Cụm thi đua 6 tháng đầu năm 2023.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh -  Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam của 10 tỉnh trong Cụm gồm: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk, Đắk Nông, Quảng Nam, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Kon Tum.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hoà Phó Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định, thời gian qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để MTTQ các cấp của tỉnh hoạt động có hiệu quả. Trong đó, chú trọng việc thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, chủ động thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí bày tỏ vui mừng khi Kon Tum được chọn đăng cai tổ chức hội nghị; đây là dịp để Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong thời gian tới, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tiến tới xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Theo báo cáo của Cụm thi đua 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong Cụm và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động đạt nhiều kết quả tốt. MTTQ các cấp trong Cụm thi đua đã từng bước đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương trong Cụm đã có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương; hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư và hộ gia đình để tuyên truyền vận động, tập hợp đoàn kết, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân; tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân phản ảnh kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo quy định. Trong đó tỉnh Kon Tum đã tổ chức trên 352 buổi tuyên tuyền, với hơn 30.000 lượt người tham dự; Khánh Hòa tổ chức các cuộc tuyên truyền với hơn 30.800 lượt người tham dự; Đắk Lắk tổ chức được 1.746 buổi truyên truyền, tập hợp trên 162.963 lượt người tham gia…

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ xây dựng 43 căn nhà đại đoàn kết, trao tặng 438 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng gặp khó khăn trong xã hội nhân dịp Lễ, Tết; tỉnh Bình Định vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp được trên 9,2 tỷ đồng; Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tỉnh Quảng Nam đã vận động được hơn 9 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 181 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 41 nhà đại đoàn kết; các cấp trong tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận với tổng số tiền hơn 25,1 tỷ đồng, cùng với nguồn quỹ năm 2022 đã phân bổ hơn 25,7 tỷ đồng…

Đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh trong cụm thi đua đã chủ trì, hiệp thương thống nhất với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về các nội dung giám sát và ban hành Kế hoạch thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2023: Mặt trận các cấp tỉnh Khánh Hoà đã chủ trì tổ chức 46 cuộc giám sát trên các lĩnh vực, tham gia góp ý 438 chương trình, đề án, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; Mặt trận các cấp tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các đơn vị tham gia 6 cuộc giám sát, MTTQ Việt Nam cấp huyện đã thực hiện 79 hoạt động giám sát và MTT0Q Việt Nam cấp xã đã thực hiện 617 hoạt động giám sát ở cơ sở.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua đã cùng thảo luận nhằm chia sẻ những cách làm hay, những mô hình điển hình trong triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm triển khai hiệu quả nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm 2023 như: Quan tâm, chú trọng phương pháp, cách thức nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân, kịp thời phản ánh những tâm tư nguyện vọng, bức xúc chính đáng của nhân dân; Nâng cao chất lượng việc tập hợp ý kiến, phản ánh ý kiến của nhân dân đến các cơ quan Đảng, Nhà nước…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua và đảm bảo định hướng của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Từng tỉnh trong Cụm đã lựa chọn những mô hình hay, cách làm phù hợp với địa phương mình nhằm giúp bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh vươn lên thoát nghèo, yên tâm lao động, sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội… Đây là cơ sở để các tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, cũng như triển khai 5 chương trình hành động mà Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX đã đề ra.

Để tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch đề nghị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm bắt tình hình nhân dân và phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội để thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn nhằm sớm phát hiện những điểm nóng, những vấn đề phát sinh tại khu dân cư. Từ đó, kịp thời phản ánh với cấp uỷ, chính quyền cùng cấp nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh.

Hướng tới tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh cần bám sát Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư và tham mưu cho cấp ủy ban hành các văn bản để triển khai Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhằm đảm bảo chặt chẽ, đúng hướng dẫn của Mặt trận Trung ương. Trong đó cần kịp thời báo cáo với Ban Thường vụ cấp uỷ về nhân sự trong nhiệm kỳ mới theo tinh thần số lượng, cơ cấu phù hợp, đảm bảo tính đại diện, tính thiết thực, tính tiêu biểu.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị cấp uỷ, chính quyền cùng cấp quan tâm, tạo điều kiện để cử nhân sự tham gia Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và tạo điều kiện để tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp để Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, từ đó đóng góp vào kết quả phát triển kinh tế, an sinh xã hội của mỗi địa phương.

                                                                     Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Bình


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip