• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thực hiện Chương trình giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, từ ngày 26/9-05/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiến hành giám sát trực tiếp việc tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg, ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, tại các huyện IaH’Drai, Đắk Hà, Đắk Tô, Tu Mơ Rông, Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Thị Lan – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn, đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn MTTQ tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã nơi đoàn đến giám sát.

Tại các buổi làm việc, Đoàn giám sát nghe đại diện UBND các xã, huyện nơi được giám sát báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022 và chín tháng đầu năm 2023 tại địa phương; nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, văn bản do đơn vị ban hành, thảo luận, làm rõ những nội dung cần giám sát. Qua đó hướng dẫn các đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Đồng thời, tổng hợp những vướng mắc, kiến nghị đề xuất gửi đến các cấp, các ngành để sớm được giải quyết nhằm tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi được kịp thời và hiệu quả.

Qua báo cáo từ các địa phương và kết quả giám sát thực tiễn từ cơ sở, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Một số tiểu dự án chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể, sự phối hợp trong tổ chức triển khai còn chồng chéo, vướng mắc, một số nội dung còn trùng lắp và trích dẫn, áp dụng văn bản quy phạm không còn phù hợp với tình hình thực tiễn nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình phối hợp thực hiện; việc huy động nguồn lực xã hội để thực hiện các dự án, tiểu dự án trên địa bàn vùng DTTS và miền núi gặp nhiều khó khăn; đóng góp của người dân, cộng đồng còn hạn chế; công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản triển khai thực hiện Chương trình MTQG về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi có nơi chưa thực sự rõ nét; công tác giám sát xã hội ở những địa bàn được thụ hưởng các Đề án của chương trình có nơi chưa phát huy được hiệu quả…

 Phát biểu tại các đơn vị được giám sát trực tiếp, đồng chí Nguyễn Thị Lan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức, triển khai thực hiện các Đề án, nội dung của chương trình MTQG ở các địa phương đã bước đầu đem lại những hiệu quả thiết thực, ý nghĩa giúp cho đồng bào các DTTS còn khó khăn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành mà trực tiếp là Mặt trận và các đoàn thể ở các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, mục đích, mục tiêu của chương trình; chú trọng tập huấn, chuyên môn, nghiệp vụ trong đội ngũ cán bộ đảm nhận thực hiện chương trình; bán sát các nguyên tắc, quy định, quy trình lập kế hoạch, điều chỉnh, điều tiết, triển khai các nội dung chương trình phải đảm bảo công khai, minh bạch; quan tâm chú trọng phân bổ đúng đối tượng, quản lý nguồn lực đúng thẩm quyền quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để Chương trình MTQG về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đạt hiệu quả cao nhất./.

Xuân Châu


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip