• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện tốt Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”

Sau gần 1 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào DTTS về mục đích, ý nghĩa của CVĐ phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của từng địa phương, cơ sở. Triển khai tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tuyên truyền 10 nội dung trong cuốn sổ tay đã được cụ thể hoá thành 05 nội dung chi tiết, được dịch ra 05 ngôn ngữ (Kinh - Xê Đăng - Ba Na - Giẻ Triêng và Gia Rai), đã cấp cho cán bộ làm công tác tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở.

Các đoàn thể chính trị - xã hội đã xác định công tác tuyên truyền, vận động thực hiện CVĐ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình, đã lồng ghép triển khai nhiều nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú như: tổ chức các buổi tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, tập huấn khởi nghiệp, vận động đồng bào DTTS tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã, tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích; phát tờ rơi, qua các trang website, nhóm zalo, Facebook. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM các cấp đã tổ chức trên 600 buổi tuyên truyền về CVĐ cho 5.800 người dân và ĐVTN; đăng tải hơn 2.700 tin; phát hơn 1.150 tờ rơi; tổ chức 17 lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật, trang bị kiến thức nghề nghiệp, kỹ năng khởi nghiệp cho hơn 1.000 thanh niên vùng đồng bào DTTS. Hội LHPN các cấp đã tuyên truyền cho hơn 300 Chi hội trưởng, 103 Chủ tịch, Phó Chủ tịch cấp cơ sở. Hội CCB các cấp đã phối hợp xây dựng và phát sóng 06 bản tin, phóng sự, đăng 09 bài viết về gương Cựu chiến binh là người DTTS làm kinh tế giỏi. Hội Nông dân các cấp đã tổ chức 712 buổi tuyên truyền, với 39.873 người tham gia; đăng 03 bài, 06 tin ngắn trên cuốn Thông tin Nông dân Kon Tum. Liên đoàn lao động các cấp đã tổ chức khảo sát, kết quả có 4.787 đoàn viên, người lao động là đồng bào DTTS để tuyền truyền về CVĐ.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã lựa chọn xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy để xây dựng mô hình điểm thực hiện CVĐ với nội dung: Hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện nhà ở và hỗ trợ chăn nuôi heo; tổ chức tập huấn, tuyên truyền rộng rãi về nội dung CVĐ tại các thôn (làng); tổ chức khảo sát lựa chọn 07 hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào DTTS để hỗ trợ, đã phân bổ số tiền: 140 triệu đồng từ “Quỹ Vì người nghèo” của tỉnh để hỗ trợ cho 07 hộ về xây dựng, hoàn thiện nhà ở và chăn nuôi heo (20 triệu/01 hộ), với việc được lựa chọn, 07 hộ trên đã có chuyển biển rõ nét về nếp nghĩ, cách làm trong phát triển sản xuất và có chiều hướng phấn đấu thoát nghèo. Qua kiểm tra, đã có 04 hộ đã hoàn thiện được nhà ở, với diện tích tối thiểu đạt 32m2 trở lên đã ổn định được chổ ở, yên tâm làm ăn, sinh sống; 03 hộ chăn nuôi 30 con heo (10 con/hộ), hiện tại đàn heo đang phát triển tốt và đã cho thu nhập.

Phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Đắk Glei tổ chức tuyên truyền về CVĐ cho các hộ đồng bào DTTS tại thôn Tân Rát, xã Ngọc Linh, sau đó nhân ra diện rộng trên toàn xã. CVĐ đã từng bước tác động mạnh mẽ đến nhận thức của người đồng bào DTTS, một bộ phận không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước, bỏ dần tư tưởng không muốn thoát nghèo, nhiều gia đình đã tự lực vươn lên bằng chính nội lực của mình. Nhiều hộ gia đình đã thay đổi dần cách thức trong lao động sản xuất, mạnh dạn đổi mới cách làm ăn; biết tiếp thu, học hỏi cái mới, tiến bộ, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù họp với điều kiện đất đai và năng lực tổ chức sản xuất của gia đình; biết chi tiêu hợp lý để tích lũy vốn đầu tư cho tái sản xuất.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc triển khai thực hiện CVĐ “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh trong những năm đến. Các cấp, các ngành, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

          Tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của CVĐ để CVĐ ngày càng có sức lan tỏa rộng lớn, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, nhất là giảm nghèo trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

          Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, vận động trong đồng bào DTTS; cụ thể hóa nội dung CVĐ gắn với việc triển khai CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, nhằm tạo được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia thực hiện CVĐ.

          Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên ở cơ sở, khu dân cư; các điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất; các cá nhân uy tín, người tiêu biểu trong cộng đồng là lực lượng xung kích, đầu tàu trong việc triển khai thực hiện CVĐ, chú trọng đến việc tuyên truyền, hướng dẫn, vận động, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức cho người đồng bào DTTS nghèo biết tự mình vươn lên để thoát nghèo bền vững.

          Tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp; đồng thời phát huy nội lực, vận động các nguồn lực triển khai xây dựng và duy trì mô hình điểm về phát triển kinh tế trong vùng đồng bào DTTS, trong hộ đồng bào DTTS nghèo và cận nghèo để từng bước nhân rộng trên địa bàn tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip