• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Kon Tum lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028

Từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 9, tại Hội trường Ngọc Linh thành phố Kon Tum, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Kon Tum lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ - Sáng tạo – Hợp tác – Phát triển” Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, rút ra những bài học kinh nghiệm, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhiệm kỳ IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, công tác Hội và Phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ qua đã đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII đề ra. Trong đó, nổi bật những chỉ tiêu như: kết nạp được 13.493 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh 65.051 hội viên; có 10.419/12.870 hộ nông dân đăng ký thi đua và đạt hộ kinh doanh giỏi; quyên góp ủng hộ 2.292,34 triệu đồng, 42.213 ngày công lao động, giúp đỡ 823 hộ hội viên thoát nghèo; quỹ hỗ trợ Nông dân đạt 19.850 triệu đồng, triển khai cho vay 30 dự án, tạo điều kiện cho 567 lượt hộ hội viên vay vốn phát triển sản xuất;tổng dư nợ do Hội Nông dân quản lý 1.146.296 triệu đồng, có 474 tổ tiết kiệm vay vốn; 02 tổ liên kết vay vốn với 45 thành viên, số dự nợ 1.580 triệu đồng; vận động 10.386 nông dân tham gia học nghề, có 6.373 học viên có việc làm ổn định; tập huấn chuyển giao KHCN cho 16.560 hội viên; chuyển giao KHKT cho 2.400 lượt hội viên; hỗ trợ cho 938 hộ nông dân đăng ký tài khoản trên sàn giao dịch thương mại điện tử với 1.163 sản phẩm nông nghiệp được lên sàn, tổng giao dịch là 2,2 tỷ đồng; có 03/27 ý tưởng được cấp giấy chứng nhận và vay vốn khởi nghiệp; trợ giúp pháp lý 57 buổi/ 3.570 lượt người; xây dựng và phát huy hiệu quả 326 mô hình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ xây dựng 104 sản phẩm theo chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); có 54.258/ 60.000 hộ nông dân đạt gia đình văn hóa…

Trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội trong tỉnh phấn đấu 100% hội viên được tuyên truyền phổ biến Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết của Đại hội; 90% các bộ Hội chuyên trách được trang bị kiến thức về nông nghiệp, kinh tế nông thôn, nghiệp vụ công tác hội;  kết nạp từ 11 ngàn hội viên mới trở lên; thành lập mới 300 tổ Hội nông dân nghề nghiệp, 50 chi hội nông dân nghề nghiệp; 100% chi hội xây dựng được Quỹ hội; 80% hội viên nông dân được đào tạo bồi dưỡng nghề, tập huấn chuyển giao KHKT; trên 90% hội viên tham gia BHYT, 5% hội viên tham gia BHTN; số hộ đăng ký kinh doanh giỏi tăng trên 7%, hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi đạt ít nhất 5%; 100% Hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đăng ký cam kết bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; hàng năm Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh tăng trưởng 2 tỷ, cấp huyện tăng ít nhất 300 triệu; hỗ trợ ít nhất 2.000 hộ nông dân có tài khoản trên sàn thương mại điện tử; mỗi cơ sở hội xây dựng ít nhất 01 mô hình thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” và những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng ổn định và phát triển bền vững./.

Xuân Châu


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip