• :
  • :

Hội nghị trực tuyến đánh giá 3 năm kết quả vận động, sử dụng quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội (2017 - 2019)

Ngày 23/12, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá 3 năm kết quả vận động, sử dụng quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội (2017-2019); triển khai công tác thăm, tặng quà cho ...

Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

‘Ngày 02/11/2018, tại hội trường phường Duy Tân,  Ban Th­ường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và tổng kết 15 năm Ngày Hội Đại đoàn ...

Hội nghị tập huấn công tác Phong trào năm 2018

Nhằm quán triệt, bồi dưỡng những nội dung mới trong công tác Phong trào, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở nắm vững chủ trương, nhiệm vụ công tác và chủ động vận dụng vào thực tiễn hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng công tác ...
Video Clip