TỈNH ĐOÀN

Ðịa chỉ: 27 - Nguyễn Viết Xuân - TP. Kon Tum - tỉnh Kon Tum

Ðiện thoại:  0603862525 - Fax: 0603862525

Emailvanphongtinhdoankontum263@gmail.com

Website: tuoitrekontum.org.vn

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

Địa chỉ: 03B Trần phú, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Số điện thoại: 060 3861 752 - Fax: 060 3861 752

Email: bantuyengiaopnkt@gmail.com

Website: phunukontum.org.vn

HỘI NÔNG DÂN

Địa chỉ: 43 A - Trần Hưng Đạo - Thị Xã Kon Tum

Điện thoại: 0603.914237

Fax: 0603.862527

Email: hoathndkt@gmail.com

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

Địa chỉ: Số 145 đường U Re, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Điện thoại: (060). 3917319 hoặc 3914245; Fax: (060).3862319.

Email: congdoankontum@yahoo.com.

Website: congdoankontum.vn

HỘI CỰU CHIẾN BINH

Điện thoại cơ quan:      0603. 862. 684 ; 0603. 865. 066.

Số Fax:    0603. 862. 684.