1. Ông Nguyễn Trung Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum

  2. Ông Hoàng Trung Thông - Phó Chủ tịch Thường trực

  3. Bà  Nguyễn Thị Lan - Phó Chủ tịch

  4. Ông Trần Lạc - Phó Chủ tịch

  5. Ông Lê Văn Sơn  - Ủy viên Thường trực

  6. Bà Nguyễn Thị Hà -  Ủy viên Thường trực

  7. Ông La Ngọc Hùng -  Ủy viên Thường trực

  8. Ông Nguyễn Xuân Châu - Ủy viên Thường trực