Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum

nCoV

nCoV

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tập hợp quần chúng vào các đoàn thể chính trị - xã hội

Ngày 07/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU về tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tập hợp quần chúng vào các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Chỉ thị nêu rõ: Những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động tập hợp quần chúng vào các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, sát thực tiễn; chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn, hội, nhất là ở cơ sở. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động được triển khai ngày càng thực chất, phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tỷ lệ tập hợp quần chúng vào các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng tăng.

Tuy nhiên, công tác vận động, tập hợp quần chúng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có tôn giáo, doanh nghiệp ngoài Nhà nước chưa hiệu quả, chất lượng đoàn viên, hội viên có mặt còn hạn chế.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng vào các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu:

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo:

Tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thế chính trị - xã hội phải thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Thường xuyên lãnh đạo đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, phù hợp với từng đối tượng; thường xuyên chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; tuyên truyền, tập hợp, vận động quần chúng vào các đoàn thể chính trị - xã hội, đảm bảo chất lượng, chỉ tiêu, yêu cầu đề ra.

Thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ gắn với kiện toàn, sắp xếp bộ máy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền, gắn với Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” và các quy chế, chương trình phối hợp giữa Ủy ban nhân dân các cấp và các sở, ngành với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội. Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thề chính trị - xã hội, nhất là ở cơ sở hoạt động có hiệu quả.

Triển khai hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh để tạo việc làm, tăng thu nhập cho đoàn viên, hội viên. Có cơ chế, chính sách hỗ trợ đoàn viên, hội viên khởi nghiệp, thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thưòng vụ Tỉnh đoàn

Xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng vào tổ chức. Trong đó, chú trọng vận động, tập hợp quần chúng ở khu vực nông thôn, doanh nghiệp ngoài Nhà nước, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có tôn giáo...

Tập trung thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên; tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên học tập, nghiên cứu để nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị.

Thường xuyên xây dựng, củng cố và phát triển lực lượng nòng cốt làm công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận, đoàn thể tại cơ sở. Nắm chắc tình hình đời sống, việc làm, tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên, hội viên để kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp xem xét, giải quyết đối với những khó khăn, vướng mắc và nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên.

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, tận dụng mạng xã hội, kết nối các trang web của đoàn, hội từ tỉnh đến cơ sở để vận động, tạo điều kiện cho các tầng lóp nhân dân tham gia các phong trào thiện nguyện trên địa bàn, từ đó phát hiện những nhân tố tích cực, tiêu biểu để vận động, tập hợp vào tổ chức.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động. Qua đó, phát hiện, lựa chọn những người có trình độ, năng lực, trưởng thành từ phong trào quần chúng để bố trí làm công tác Mặt trận, đoàn thể. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác vận động quần chúng.

Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, hội viên. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong việc hỗ trợ đoàn viên, hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, tư vấn giới thiệu việc làm, hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự sản xuất, kinh doanh, phát triển các mô hình kinh tế tập thể do đoàn viên, hội viên làm chủ. Triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Tổ chức cho quần chúng tham quan, học tập những mô hình kinh tế có hiệu quả để tạo lòng tin của quần chúng đối với tổ chức đoàn, hội và tự nguyện tham gia vào các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, tuyên dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về công tác tuyên truyền vận động, tập hợp quần chúng vào các đoàn thể chính trị - xã hội.

Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ xem xét, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (nếu có).

                                                    Nguyễn Đăng Bình (Tổng hợp)

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tổ chức - Tuyên giáo

Dân tộc - Tôn giáo

LIÊN KẾT WEB

Ai đang online

Hiện có 47 khách Trực tuyến

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1193
mod_vvisit_counterYesterday1325
mod_vvisit_counterThis week6365
mod_vvisit_counterLast week5658
mod_vvisit_counterThis month23909
mod_vvisit_counterLast month32446
mod_vvisit_counterAll1345293
Online (20 minutes ago): 24
Your IP: 52.205.167.104
,
Now is: 2021-11-27 17:55

Đồng chí NGUYỄN TRUNG HẢI
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Kon Tum

VIDEO KONTUM