Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum

nCoV

nCoV

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019

Email In PDF.

Quang cảnh Đại hội

Trong hai ngày 10 - 11/10, tại thành phố Kon Tum đã diễn ra Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019.

Đến dự có đồng chí: Nông Quốc Tuấn - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đại diện Hội đồng dân tộc của Quốc hội; đoàn đại biểu tỉnh Attapư (Lào), tỉnh Ratanakiri (Campuchia); lãnh đạo Ban Dân tộc các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đăk Nông. Về phía tỉnh Kon Tum có các đồng chí: Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trung Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ, BTC Đại hội; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các huyện, thành phố và 245 đại biểu đại diện cho hơn 289.000 người DTTS thuộc 28 dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh tham dự Đại hội.

Với chủ đề “Các dân tộc Tỉnh Kon Tum đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”. Đại hội đã tổng kết, đánh giá công tác dân tộc; tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc, đại đoàn kết các dân tộc; khẳng định và ghi nhận công lao to lớn của đồng bào các DTTS trong suốt quá trình gìn giữ, xây dựng và phát triển đất nước.

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ: 5 năm qua, tỉnh Kon Tum đã thực hiện thắng lợi Chương trình hành động và Quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ II năm 2014 đề ra: kinh tế - xã hội có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 16,6%/năm (giai đoạn 2014 - 2018); công tác dân tộc, chính sách dân tộc và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 17,29% vào năm 2018, bình quân giảm 3,58%/năm (trong đó, tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số giảm còn 30,89% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh); thu nhập bình quân đầu người tăng từ  29,8 triệu đồng năm 2014 lên 37,49 triệu đồng năm 2018; đến nay, có 99,03% hộ dân được sử dụng điện, 98% xã, 57% thôn có đường giao thông cứng hóa; 87,5% số dân nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh;18 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 15 xã so với năm 2014). Dân số toàn tỉnh đến cuối năm 2018 là 535 nghìn người; trong đó đồng bào DTTS có 289.151 người, chiếm 53,18% dân số toàn tỉnh, có 7 dân tộc chính gồm: Xơ Đăng, Ba Na, Gia Rai, Giẻ - Triêng, Brâu, Rơ Mâm, Hre. Đời sống Nhân dân được cải thiện, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường và giữ vững; hệ thống chính trị cơ sở vùng DTTS được củng cố, quốc phòng - an ninh ổn định. Đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh luôn đoàn kết, tin tưởng vào đường lối đổi mới, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh chụp hình lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội

Các phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi”, “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới” được Nhân dân hưởng ứng, tham gia tích cực, xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu tham gia phong trào. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ trưởng thôn, già làng, người có uy tín, người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số. Hệ thống chính trị vùng dân tộc và miền núi thường xuyên được xây dựng, củng cố, ngày càng phát triển, tỷ lệ cán bộ, cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nhân dân các cấp ngày càng tăng. Đến nay có 874/874 thôn, làng, tổ dân phố trong toàn tỉnh đã có tổ chức đảng, đảng viên.

Cùng với đó, nhiều chương trình, dự án, chính sách đối với vùng đồng bào DTTS được triển khai đem lại hiệu quả. Trong 5 năm, tổng huy động vốn đầu tư cho vùng DTTS từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương hỗ trợ có mục tiêu, không bao gồm vốn Chương trình MTQG và vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh là hơn 4.266 tỉ đồng (chiếm 57,5% so với vốn đầu tư của cả tỉnh).

Việc thực hiện các Chương trình MTQG về nông nghiệp, nông thôn, giáo dục - đào tạo, y tế… đã tạo thành hệ thống chính sách tương đối toàn diện, bao trùm tất cả các lĩnh vực, địa bàn vùng dân tộc, miền núi, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao dân trí, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Tổng nguồn lực huy động thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn vùng dân tộc, miền núi giai đoạn 2014 - 2018 là hơn 6.000 tỉ đồng. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp mà tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc, miền núi giảm khá nhanh, đến cuối năm 2018, tổng số hộ nghèo toàn tỉnh còn 22.851 hộ, ở mức 17,29%, trong đó bình quân tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS và miền núi giảm hơn 6,05%/năm.

Cùng với đó, tỉnh ưu tiên tập trung các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm khoảng cách về mức thu nhập; thu hẹp dần địa bàn đặc biệt khó khăn, cải thiện đời sống của Nhân dân... Trong 5 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm đến công tác dân tộc và vùng dân tộc, miền núi. Kon Tum đã tổ chức phong trào thi đua yêu nước gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là vùng đồng bào DTTS, miền núi.

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ III năm 2019 là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa đồng bào các dân tộc trong tỉnh, là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó, tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các DTTS qua các thời kỳ cách mạng; đặc biệt là thời kỳ đổi mới, hội nhập, phát triển và sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ III, năm 2019.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, đồng chí Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng chia sẻ niềm vui với đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum và động viên các đại biểu tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đoàn kết, gắn bó và nỗ lực hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước. Đồng chí nhấn mạnh: Phát huy những kết quả đạt được, Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019 cần đề ra mục tiêu sát thực để thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019 - 2024: Tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh ngày càng vững mạnh. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực người DTTS. Huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của địa phương, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đảm bảo an sinh xã hội… Đồng chí khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng; ghi nhận những công lao đóng góp to lớn của đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển, trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tiếp tục củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận của đồng bào các DTTS trong tỉnh vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước, quyết tâm bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền Nhân dân các dân tộc của tỉnh Kon Tum trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân, nhất là đồng bào DTTS, đồng chí biểu dương sự phấn đấu bền bỉ, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức của Đảng bộ, chính quyền và quân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đã đạt được thời gian qua. Đồng chí cũng tin tưởng trong thời gian tới đồng bào các DTTS tỉnh Kon Tum sẽ có những bước phát triển đột phá, tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần xây dựng vùng đồng bào các DTTS tỉnh Kon Tum giàu về kinh tế, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tại phiên trù bị, Đại hội bầu ra 25 đại biểu chính thức và 04 đại biểu dự khuyết tiêu biểu đại diện cho các DTTS tỉnh Kon Tum dự Đại hội Đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020 được tổ chức tại thủ đô Hà Nội.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước giai đoạn 2014 - 2019, Bộ trưởng Ủy ban Dân tộc tặng 06 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc thiểu số Việt Nam”; tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 20 cá nhân; Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 19 cá nhân tại Đại hội.

                                                                                Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Bình

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tổ chức - Tuyên giáo

Dân tộc - Tôn giáo

LIÊN KẾT WEB

Ai đang online

Hiện có 48 khách Trực tuyến

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1272
mod_vvisit_counterYesterday1813
mod_vvisit_counterThis week8321
mod_vvisit_counterLast week12442
mod_vvisit_counterThis month6622
mod_vvisit_counterLast month56935
mod_vvisit_counterAll780260
Online (20 minutes ago): 38
Your IP: 3.235.75.174
,
Now is: 2020-06-04 17:21

Đồng chí NGUYỄN TRUNG HẢI
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Kon Tum

VIDEO KONTUM