Tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm ở địa bàn khu dân cư

In

Nhân dân thôn Măng Rương, xã Văn Lem, huyện Đắk Tô dự  buổi tuyên truyền về phòng chống tội phạm

Thực hiện kế hoạch số 284/KH-MTTQ-BTT, ngày 08/11/2017 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cám hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư đến năm 2020; Kế hoạch số 446/KH-MTTQ-BTT, ngày 08/5/2019 về việc phối hợp triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia về phòng, chống tội phạm năm 2019. Trong các ngày từ 04/7 đến 07/7/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã cử cán bộ phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đăk Tô và xã Văn Lem tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm cho Nhân dân trên địa bàn thôn Măng Rương.

Tham dự các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật có đại diện trên 60 hộ dân của thôn tham gia. Đây là hoạt động thường xuyên nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân, đồng thời phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn khu dân cư và trên địa bàn toàn tỉnh./.

                                                                                Tin và ảnh: Ngọc Hùng

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: