Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum

nCoV

nCoV

Khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ X nhiệm kỳ 2019 - 2024

Email In PDF.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trong hai ngày 25 – 26/6/2019, tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”

Tới dự có các đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hữu Dũng; Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi; Binh đoàn 15- Bộ Quốc phòng.

Về phía tỉnh Kon Tum có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện lực lượng vũ trang; các huyện, thành phố; các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp và 276 đại biểu đại diện cho nhân sĩ, trí thức, kiều bào…

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bức trương cho Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù điều kiện hoạt động còn nhiều khó khăn, song được sự quan tâm hướng dẫn của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự lãnh đạo, tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh đã không ngừng nỗ lực, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, phù hợp với từng đối tượng và đã đạt được những kết quả tích cực.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ nêu rõ trong 5 năm qua, MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức thực hiện chương trình hành động do Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ IX đề ra, đạt được những kết quả, góp phần động viên các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, để xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần cùng cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, với sự vào cuộc kịp thời của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Đại hội VIII MTTQ Việt Nam và Đại hội đại biểu lần thứ IX MTTQ tỉnh, hình thức tập hợp Nhân dân không ngừng đổi mới với nhiều nội dung và phương thức hoạt động đa dạng; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố, tăng cường; chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ngày càng được nâng lên.

Với đặc thù là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số (28 dân tộc anh em, chiếm 53,6% dân số) và 5 tôn giáo (tổng số 218.367 tín đồ, chiếm hơn 42% dân số toàn tỉnh), MTTQ tỉnh đã chú trọng việc vận động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo, phát huy vai trò của người tiêu biểu trong các dân tộc, người có uy tín trong cộng đồng, nhất là các già làng, trưởng thôn, các chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Trung Hải-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho Ủy ban MTTQ huyện Đắk Hà và Kon Rẫy

Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã có sự đổi mới, thiết thực, cụ thể, hướng mạnh về cơ sở, đi vào đời sống và huy động được sức mạnh nội lực của toàn dân; công tác chăm lo cho người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả thiết thực. MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn xây dựng và duy trì 874 “Tổ hòa giải”; 831 “Tổ Tự quản an ninh”; 273 “Tổ nòng cốt tuyên truyền, giáo dục pháp luật”; 15 mô hình “Khu dân cư điểm về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy”; 10 mô hình “Khu dân cư đảm bảo trật tự ATGT”; 10 mô hình “Khu dân cư văn hóa kiểu mẫu”; 69 mô hình “Tiếng kẻng làng tôi”; 103 mô hình “Khu dân cư thực hiện sổ theo dõi ANTT”; phối hợp vận động 523 người từ bỏ tà đạo Hà Mòn; kịp thời biểu dương khen thưởng người tốt, việc tốt...

Đến nay, toàn tỉnh đã có 17/86 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 07 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 21 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 41 xã đạt từ 5-9 tiêu chí. Bình quân đạt 11,46 tiêu chí trên xã.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tích nổi bật trong công tác Mặt trận tỉnh Kon Tum trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là những đóng góp của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh, nhất là các cán bộ Mặt trận cơ sở và Ban công tác Mặt trận trên các địa bàn khu dân cư. Để hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X đạt kết quả và hiệu quả, thiết thực hơn, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận các cấp cần chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch và hệ thống giải pháp cụ thể để sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế và tập trung nghiên cứu, đổi mới phương thức hoạt động, chủ động phản ánh với các cấp ủy Đảng và chính quyền giải quyết thấu đáo những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Thanh Mẫn tặng Ủy ban MTTQVN tỉnh Kon Tum bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết, Dân chủ, Trí tuệ, Đổi mới và Phát triển”.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí lưu ý, thời gian tới, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng; là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần phải tiếp tục tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân sáng suốt, không tin theo những luận điệu xuyên tạc, kích động chống phá của các thế lực thù địch, không ngừng học hỏi, nâng cao khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; luôn tin tưởng vào dự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; ra sức bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng với việc thảo luận các văn kiện, Đại hội còn có trách nhiệm hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc khóa mới để lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị mỗi đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, cân nhắc, lựa chọn những đại biểu có uy tín cao, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, có khả năng đoàn kết, tập hợp quần chúng để cử vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 với cơ cấu hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, nghiên cứu, lựa chọn những đại biểu có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín để bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ghi nhận những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc các cấp đã đạt được trong thời gian qua, nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum tặng Ủy ban MTTQVN tỉnh bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết, Dân chủ, Đồng thuận xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển bền vững”. Đồng thời, gửi gắm tình cảm, kỳ vọng của cấp ủy vào sự thành công của Đại hội và sự trưởng thành, phát triển hơn nữa trong thời gian tới đối với Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh.

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã hiệp thương cử ra Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 86 vị; Tại phiên họp thứ nhất, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá X đã cử Ban Thường trực gồm 07 vị; cử Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch. Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX được Đại hội cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X; đồng chí Lưu Duy Khanh, Bùi Duy Chung, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá IX được Đại hội tín nhiệm cử giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2019 - 2024; các đồng chí Lê Văn Sơn, La Ngọc Hùng, Nguyễn Xuân Châu và Nguyễn Thị Hà, được cử giữ chức Uỷ viên Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá X; cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX MTTQ Việt Nam gồm có 06 vị là đại biểu chính thức và 01 vị đại biểu dự khuyết.

Nhân dịp Đại hội Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2014 – 2019. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng Cờ Thi đua xuất sắc toàn diện cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đắk Hà và Kon Rẫy; tặng cờ Thi đua xuất sắc cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Kon Tum và huyện Kon Plông; tặng Bằng khen cho 41 tập thể và 66 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019./.

                                                             Tin và ảnh: Nguyễn Đăng Bình


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tổ chức - Tuyên giáo

Dân tộc - Tôn giáo

LIÊN KẾT WEB

Ai đang online

Hiện có 42 khách Trực tuyến

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday524
mod_vvisit_counterYesterday904
mod_vvisit_counterThis week4839
mod_vvisit_counterLast week9065
mod_vvisit_counterThis month28862
mod_vvisit_counterLast month40395
mod_vvisit_counterAll933136
Online (20 minutes ago): 23
Your IP: 3.237.94.109
,
Now is: 2020-09-23 16:01

Đồng chí NGUYỄN TRUNG HẢI
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Kon Tum

VIDEO KONTUM